Turun yliopisto

Filters

25 datasets found

  The data is a raster layer, in which the attribute information indicates how mwny meters higher (positive value) or lower (negative value) the pixel is in relation to the average elevation of the surrounding zone....

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute information indicates the relative water area within a certain-sized area around each pixel. There are separate raster layers for different-sized areas that are 300...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute information indicates how many meters higher (positive value) or lower (negative value) the pixel is in relation to the average elevation of the surrounding zone....

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The datasets are raster map layers produced using a linear regression model. Both map layers have been generated for the Turku region. In addition to Turku, the dataset covers some parts of the neighboring...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The dataset is a raster map layer produced through a linear regression model. In addition to Tampere, the dataset covers some parts of the neighboring municipalities. The regression model has been calibrated in the...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute information indicates how many meters higher (positive value) or lower (negative value) the pixel is in relation to the average elevation of the surrounding zone....

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute information indicates how many meters higher (positive value) or lower (negative value) the pixel is in relation to the average elevation of the surrounding zone....

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute information indicates the relative water area within a certain-sized area around each pixel. There are separate raster layers for different-sized areas that are 300...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The dataset is a raster map layer produced through a linear regression model. The regression model for 'Predicted air temperature' dataset has been calibrated for the Turku region and transferred to the Oulu region....

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The dataset is a raster map layer produced through a linear regression model. In addition to the Espoo, Helsinki and Vantaa, the dataset covers some parts of the neighboring municipalities. The regression model has...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is in raster format, in which the attribute information indicates the relative area of water bodies within a specific area. There are separate raster layers for different sized calculation areas that are 300...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute data is the relative surface area of urban land cover within a certain-sized area around each pixel. There are different raster layers for various-sized areas, in...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is in raster format, in which the attribute information indicates the relative area of water bodies within a specific area. There are separate raster layers for different-sized calculation areas that are 300...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute data is the relative surface area of urban land cover within a certain-sized area around each pixel. There are different raster layers for various-sized areas, in...

  Country
  ZIP
  GEOTIFF, ZIP

  The data is a raster layer, in which the attribute data is the relative surface area of urban land cover within a certain-sized area around each pixel. There are different raster layers for various-sized areas, in...

  Country
  GEOTIFF, ZIP

  Viiva-aineisto on kerätty maastossa ja tarkoituksena oli selvittää Turku–Houtskari-laivaväylän rantojen tyypit ja eroosiovauriot. Rannat on jaettu kahdeksaan luokkaan (rakennetut, kallio, lohkare, kivikko, loiva...

  Country
  TAB

  Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä, korkeuskäyriä ja TIN-malli....

  Country
  SHP

  Aineisto sisältää Turun yliopiston maantieteen kurssityössä eHarava-kyselytyökalulla kerätyt pyöräreitit Turun keskustan alueelta vektorimuotoisena aineistona. Pyöräreitteihin on liitetty vastaajien kokemuksia heidän...

  Country
  ZIP

  Aineisto koostuu kahdesta erillisestä tiedostosta: pätkäkohtaisesta ja saarikohtaisesta aineistosta. Pätkäkohtainen aineisto on muodostettu käsittelemällä alkuperäistä rantaviiva-aineistoa. Saarikohtaisessa...

  Country
  SHP

  Aineisto sisältää Turun yliopiston aerobiologian yksikön Turun keräyspisteen siitepölydataa vuosilta 1974-2013. KENTÄT: nday = päiviä vuoden alusta Siitepölytyypit: alnu = leppä arte = pujo ja maruna betu = koivu...

  Country
  CSV