Väyläviraston avoin WMS-rajapinta

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wms&request=getCapabilities

From the dataset abstract

Väyläviraston avoimesta WMS-rajapinnasta on saatavilla aineistoja liittyen Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkkoihin.

Rajapinnassa on toistaiseksi tiestötietoja kahdesta eri lähdejärjestelmästä. Tierekisteristä lähtöisin olevat tiestötiedot vastaavat kevään 2022 tilannetta, sillä Tierekisteri ajettiin silloin alas. Näin ollen Tierekisterin aineistot eivät päivity enää automaattisesti rajapintaan. Tiestötietojen uusi lähdejärjestelmä on Velho, josta tulevien aineistojen päivitys on automatisoitu. Tiestötietojärjestelmän muutoksen myötä kaikkia Tierekisterissä olleita tiestötiedon aineistoja ei siirretä Velhoon. Tierekisterin ja Velhon aineistojen vastaavuuksista voit lukea lisää seuraavasta osoitteesta: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Source: Väyläviraston avoin WMS-rajapinta

Additional Information

API data format: WMS
Does the API require registration?: No