Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary

View Report
Visitors by country
Google analytics showing most audience locations (bot traffic is filtered out)

View Report
Brutna länkar
URL-adresser till datamängdernas resurser som leder till fel när de öppnas.

View Report
Outdated datasets
Datasets that have expired

View Report
Least popular datasets
Google analytics showing top datasets with least views

View Report
Most popular datasets
Google analytics showing top datasets with most views

View Report
Most popular producers
Google analytics showing most popular organizations by visited datasets

View Report
Most downloaded data
Google analytics showing most downloaded resources

View Report
Most popular search terms
Google analytics showing most popular search terms

View Report
Öppenhet (Five Stars)
Datamängder poängsatta efter kriterierna Five Stars of Openness av Tim Berners-Lee – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

View Report