Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Näytä raportti
Vierailijoiden sijainnit maittain
Google analytics showing most audience locations (bot traffic is filtered out)

Näytä raportti
Rikkinäiset linkit
Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Näytä raportti
Vanhentuneet tietoaineistot
Tietoaineistot jotka ovat vanhentuneet

Näytä raportti
Vähiten katsotut tietoaineistot
Google analytics showing top datasets with least views

Näytä raportti
Eniten katsotut tietoaineistot
Google analytics showing top datasets with most views

Näytä raportti
Suosituimmat tuottajat
Google analytics showing most popular organizations by visited datasets

Näytä raportti
Ladatuimmat data-aineistot
Google analytics showing most downloaded resources

Näytä raportti
Suosituimmat hakusanat
Google analytics showing most popular search terms

Näytä raportti
Avoimuus (Five Stars)
Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Näytä raportti