Tiedon jakamisen toimintamalli

Johdanto

Tiedon jakamisen toimintamalli kuvaa tiedon jakamisen vaiheita ja siinä huomioon otettavia velvoitteita ja suosituksia. Toimintamalliin on kerätty esimerkkejä tiedon jakamisesta sekä muiden organisaatioiden hyväksi havaittuja toimintatapoja. 

Toimintamalli on tarkoitettu erityisesti julkishallinnon toimijoille. Se keskittyy pääasiassa tiedon jakamiseen avoimena datana eli tietona, jota kuka tahansa voi käyttää maksutta käyttöehdot huomioon ottaen.

Toimintamalli ei ole virallinen suositus, ohje tai linjaus.

Avuksi esimerkiksi, kun:

  • Organisaation edustaja haluaa tutustua tiedon jakamiseen avoimena datana tai muuten laajempaan käyttöön, ja aihe on hänelle uusi.
  • Organisaatio on aikeissa jakaa tietoa tai avata dataa ja tarvitsee ohjeita asiassa etenemiseen.
  • Organisaatio on jo jakanut tietoa, mutta prosesseissa on vielä kehitettävää, joten lisäohjeistukselle ja/tai muiden organisaatioiden kokemuksille on tarvetta.
  • Organisaatio on jo jakanut tietoa ja haluaa jakaa hyviä käytänteitään muille.

Tiedon jakamisen toimintamalli lyhyesti

Tiedon jakamisen toimintamalli koostuu yhdeksästä vaiheesta. Ensimmäiset vaiheet avaavat tiedon jakamista yleisellä tasolla, esimerkiksi sen kytköstä tietopolitiikkaan ja lainsäädäntöön. Vaiheet 3-5 tarjoavat toimintamallin tietoaineistojen avaamiseen. Seuraavat vaiheet 6-8 ovat toistuvia ja tarjoavat toimintamallin tietoaineistojen ylläpitämiseen. Viimeinen vaihe koskee tietoaineiston elinkaaren päättämistä.

Toimintamalli on kehitetty avoimesti ja tarvelähtöisesti sidosryhmien kanssa vuosina 2021–2022 valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen johdolla yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Niiden lisäksi sisällöntuotantoon ovat osallistuneet Tilastokeskus, Helsingin kaupunki (Helsinki Region Infoshare: avoimen datan palvelu), Valtiokonttori, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Open Knowledge Finland ry. Työskentelyä on tukenut Deloitte Consulting Oy. 

Tässä toimintamallissa termeillä data, tieto ja tietoaineisto tarkoitetaan jotakuinkin samaa asiaa, vaikka filosofisesti niillä tarkoitetaan eri asioita. Arkikeskustelussa tällä ei ole suurta merkitystä, eikä tässä yhteydessä syvennytä käsitteenmäärittelyyn.

Tutustu myös eOppiva-verkkokoulutukseen: Tiedot jakoon – julkisen datan jakamisen hyödyt ja toimintatavat. Koulutus pohjautuu toimintamalliin ja on avoin kaikille.

Hyödyt, riskit ja kustannukset -menetelmä

Osana tiedon jakamisen toimintamallia on kehitetty tiedon avaamisen hyötypotentiaalin, riskien ja kustannusten arviointimenetelmä (HRK-arviointimenetelmä), jonka tarkoituksena on tarjota julkishallinnon organisaatioille helppokäyttöinen tapa arvioida tiedon avaamisen ja jakamisen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja tuloja.

Lataa HRK-arviointityökalu (Excel-tiedosto)

Haluatko lähettää palautetta tiedon jakamisen toimintamallista?

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla avoindata@dvv.fi ja kerro kehitysideasi.

Kehitämme toimintamallin sisältöä palautteen perusteella. Pyrimme päivittämään sisältöä kerran vuodessa. Toimintamalli on julkaistu myös ruotsiksi ja  englanniksi.

Viimeisin versio on julkaistu marraskuussa 2022.

Toimintamalliin viittaaminen

Mainitse aina lähde, kun lainaat toimintamallin sisältöä ja esimerkkejä. Viittaa sisältöön esimerkiksi seuraavasti:

Digi- ja väestötietovirasto. 2022. Tiedon jakamisen toimintamalli, (sivu). WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.avoindata.fi/fi/toimintamalli. Viitattu [päiväys].