Tiedon jakamisen toimintamalli

Johdanto

Toimintamalli kuvaa tiedon jakamisen vaiheita, huomioon otettavia velvoitteita ja suosituksia sekä hyväksi havaittuja toimintatapoja erityisesti julkishallinnon toimijoille. Toimintamalli keskittyy pääasiassa tiedon jakamiseen avoimena tietona. Toimintamallia voi hyödyntää soveltuvilta osin harkitessaan, suunnitellessaan tai kehittäessään tiedon jakamista avoimena datana tai muutoin laajempaan käyttöön. Toimintamalli ei ole virallinen suositus, ohje tai linjaus.

Toimintamalli on hyödyksi esimerkiksi, kun:

  • Organisaation edustaja haluaa tutustua uuteen aiheeseen.
  • Organisaatio on aikeissa jakaa tietoa ja tarvitsee ohjeita asiassa etenemiseen.
  • Organisaatio on jo jakanut tietoa, mutta prosesseissa on vielä kehitettävää, joten lisäohjeistukselle ja/tai muiden organisaatioiden kokemuksille on tarvetta.
  • Organisaatio on jo jakanut tietoa ja voisi jakaa hyviä käytänteitään muille

Tiedon jakamisen toimintamalli lyhyesti

Tiedon jakamisen toimintamalli koostuu yhdeksästä vaiheesta. Ensimmäiset vaiheet avaavat tiedon jakamista yleisellä tasolla, esimerkiksi sen kytköstä tietopolitiikkaan ja lainsäädäntöön. Vaiheet 3-5 tarjoavat toimintamallin tietoaineistojen avaamiseen. Seuraavat vaiheet 6-8 ovat toistuvia ja tarjoavat toimintamallin tietoaineistojen ylläpitämiseen. Viimeinen vaihe koskee tietoaineiston elinkaaren päättämistä.

Toimintamalli on kehitetty avoimesti ja tarvelähtöisesti sidosryhmien kanssa valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen johdolla yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Niiden lisäksi sisällöntuotantoon ovat osallistuneet Tilastokeskus, Helsingin kaupunki (Helsinki Region Infoshare: avoimen datan palvelu), Valtiokonttori, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Open Knowledge Finland ry. Työskentelyä on tukenut Deloitte Consulting Oy. 

Tutustu myös eOppiva-verkkokoulutukseen: Tiedot jakoon – julkisen datan jakamisen hyödyt ja toimintatavat. Koulutus pohjautuu toimintamalliin ja on avoin kaikille.

Hyödyt, riskit ja kustannukset -menetelmä

Osana tiedon jakamisen toimintamallia on kehitetty tiedon avaamisen hyötypotentiaalin, riskien ja kustannusten arviointimenetelmä (HRK-arviointimenetelmä), jonka tarkoituksena on tarjota julkishallinnon organisaatioille systemaattinen ja helppokäyttöinen tapa arvioida tiedon avaamisen ja jakamisen hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja tuloja.

Lataa HRK-arviointityökalu (Excel-tiedosto)

Haluatko lähettää palautetta tiedon jakamisen toimintamallista?

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla avoindata@dvv.fi ja kerro kehitysideasi.

Toimintamallia jatkokehitetään palautteen perusteella.

Digi- ja väestötietovirasto pyrkii päivittämään toimintamallin sisältöä kerran vuodessa. Sisältöä julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja mahdollisesti myös englanniksi.

Toimintamalliin viittaaminen

Mainitse aina lähde, kun lainaat toimintamallin sisältöä ja esimerkkejä. Viittaa sisältöön seuraavasti:

Digi- ja väestötietovirasto. 2022. Tiedon jakamisen toimintamalli, (sivu). WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.avoindata.fi/fi/toimintamalli. Viitattu [päiväys].