Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

2072

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

757

Tuottajaa

Näytä kaikki →

75

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Kuntatalouden tietopalvelun Excel-syöttölomakkeet

MUOKATTU 17.01.2022

Excel-syöttölomakkeet Kuntatalouden tietopalveluun

Tukes-avoindatajulkaisut

MUOKATTU 17.01.2022

Tukes-avoindatajulkaisut

Tutkihankintoja.fi-palvelun data (valtion ja kuntien ostolaskut)

MUOKATTU 17.01.2022
Tutkihankintoja.fi-palvelun data

Aineisto koostuu Tutkihankintoja.fi-sivuston valtion ja kuntien ostolaskudatasta. Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa. Kunnista mukana ovat toistaiseksi Helsinki ja Vantaa.

Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista. Budjettitalouteen kuuluvat valtion ministeriöt sekä valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset. Lisäksi aineistossa on mukana valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n hankinta-aiheiset ostolaskut. Kunnista mukana on Helsingin ja Vantaan ostolaskut. Helsingin osalta mukana on hankintamenot 2018 alusta alkaen ja näitä päivitetään kuukausittain. Vantaan osalta mukana on toistaiseksi vuosien 2016 - 2018 hankintamenot.

Valtion osalta palveluun on poimittu kaikki sellaiset ostolaskut, jotka on kirjattu valtion hankintatileille*. Laskut ovat käyneet läpi hyväksymis- ja tarkastuskierrot, mutta mikäli laskuille on tämän jälkeen tehty korjauksia tai ne on poistettu kirjanpidosta, ei tieto korjaannu enää tähän aineistoon. Kuntien osalta vastaava aineisto on saatu kirjanpidosta, josta mukaan on rajattu hankinnoiksi määriteltävät menot.

Valtion julkaistava aineisto on yhdistelty laskujen otsikkotasoisista ja tiliöintirivitasoisista tiedoista. Aineistossa yksi rivi vastaa siis laskun yhden tiliöintirivin tietoja, ja yhdellä laskulla tiliöintirivejä voi olla useita. Aineistoa on rikastutettu tiedolla hallinnonalasta. Mikäli alkuperäisessä laskussa on ollut toimittajan Y-tunnus, on se tuotu myös tähän aineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi liikekirjanpidon tilit on ryhmitelty myös eri hankintakategorioihin ja tuote-/palveluryhmiin.

Julkaistavan aineiston tietokentät

· lasku_id (ostolaskujärjestelmän antama yksilöivä tunnus laskulle)

· hankintayksikko (valtion osalta kirjanpitoyksikkö, kuntien osalta toimialue/virasto) ja hankintayksikko_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· ylaorganisaatio (valtion osalta hallinnonala, kuntien osalta kunta tai kaupunki) ja ylaorganisatio_tunnus (valtion osalta sama kuin Valtiokonttorin ylläpitämässä listauksessa)

· sektori (onko kyseessä valtio vai kunta)

· toimittaja_nimi ja toimittaja_y_tunnus

· tili (valtion/kunnan liikekirjanpidon tili)

· hankintakategoria (lkp-tiliin perustuva hankintojen kategorisointi)

· tuote_palveluryhma (lkp-tiliin perustuva hankintojen tarkempi kategorisointi)

· tositepvm

· tiliointisumma

Salatut tiedot

Aineistoon eivät kuulu lain perusteella salaisiksi määritellyt hankinnat. Lisäksi joitain toimittajatietoja on anonymisoitu julkisuuslain perusteella. Anonymisoinnissa toimittajan nimi ja Y-tunnus on korvattu termillä ”Salassa pidettävä”.

Toimittajatiedot on anonymisoitu myös sellaisilta laskuriveiltä, joilla laskuttajana on yksityishenkilö. Anonymisointi on tehty myös siinä tapauksessa, ettei ole ollut mahdollista määrittää, onko kyseessä toiminimi vai yksityishenkilö. Näissä tapauksissa nimen kohdalla lukee ”Toimittajatietoa ei julkaista”. Anonymisoinnin teknisen toteutuksen takia joissain tapauksissa on saatettu anonymisoida myös sellaista tietoa, joka ei ole salassa pidettävää.

Aineisto on jaettu vuosittaisiin tiedostoihin, ja sitä päivitetään noin kuukausittain. Saman aineiston pohjalta toteutettu visualisoitu verkkosivusto on tarkasteltavissa osoitteessa Tutkihankintoja.fi.

*Valtion hankintatilit on listattu Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) loppuraportin liitteessä 7, sivuilla 91 - 93.

Muutosloki

6.10.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v02)

· 2017 kattavuus nyt 5.10.2017 asti

13.12.2017

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v03)

· 2017 kattavuus nyt 11.12.2017 asti

· Aineistoon lisätty uutena organisaationa Hansel Oy:n laskut (ml. 2016)

22.1.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v04)

· tiedostomuoto korjattu muotoon tsv, vastaten datan sisältöä

· julkaistu ensimmäinen vuoden 2018 tiedosto

14.6.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot (v05)

9.10.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot, myös kieliversiot (englanti ja ruotsi)

· päivitetty kenttien nimet koneluettavampaan muotoon (snake case, ei ääkkösiä)

· luovuttu aineiston versionumeroinnista

13.11.2018

· julkaistu päivitetyt tiedostot

29.1.2019

· julkaistu 2019 ensimmäiset luvut

· julkaistu päivitetyt tiedostot

15.3.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· korjattu 2018 ja 2019 datoissa virheellisesti tuplana ollut data (näiden osuus melko pieni)

5.4.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

25.4.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

5.7.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

7.10.2019

· julkaistu päivitetyt tiedostot

14.4.2020

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· muutettu aineiston nimi vastaamaan päivitettyä sisältöä (myös HKI ja Vantaa mukana)

· luovuttu data-tiedostojen kieliversioista ja julkaistu hankintayksiköiden ja kategorioiden käännökset erillisenä tiedostoina

18.6.2020

· julkaistu päivitetyt tiedostot

· siirrytty käyttämään Avoindata.fi APIa tiedostojen uploadaamisessa

· päivityssykli jatkossa sama kuin Tutkihankintoja.fi-sivustolle, eli joka maanantai

Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla

MUOKATTU 15.01.2022

Ilmatieteen laitoksen URCLIM-hankkeessa mallinnettiin rakentamisen vaikutuksia kaupunki-ilmastoon nykyoloissa ja lähitulevaisuudessa. Tuloksissa esitetään terminen mukavuus, kesäkauden lämpötila ja talvikeli nykyilmastossa (1980-2009) sekä tulevaisuuden ilmastoissa 2020-2049 ja 2040-2069 käyttäen tyypillisiä oloja kuvaavia ns. testivuosien (TRY) ilmastoaineistoja (Jylhä et al., 2011). Tulokset on mallinnettu tulevaisuuden ilmaston 2020-2049 osalta käyttäen sekä URCLIM-projektissa esiteltyä "suburban densification 1" -kaupungin kasvukehitystä (maltillinen kaupunkikehitys) että "suburban densification 2" -kaupungin kasvukehitystä (nopea kaupunkikehitys). Vuosien 2040-2069 ilmaston osalta on mallinnuksessa käytetty vain "suburban densification 2" -kaupungin kasvukehitystä (nopea kaupunkikehitys). Aineistoa ei päivitetä.

Vuorokauden keskilämpötila kesä-elokuussa: Mallilla laskettu lämpötila kahden metrin korkeudella Lämpötilat esitetään kelvin-asteina Terminen mukavuus: Koettu terminen mukavuus (kohtalainen tai ankara kuumarasitus) tunteina Laskettu SURFEX-mallilla käyttäen termistä mukavuusindeksiä, UTCI UTCI = Universal Thermal Climate Index, UTCI kuvaa ihmisen kokemaa termistä mukavuutta ja sen laskemisessa käytetään lämpötilan lisäksi ilmankosteutta, tuulen nopeutta ja auringonsäteilyä UTCI perustuu mutkikkaaseen ihmisen lämpötasapainomalliin ja sen laskemista varten tarvitaan oma mallinsa Näissä laskuissa on käytetty yksinkertaistettua UTCI-mallia Talvikeli: RoadSurf-mallin ennuste testivuoden (nykyilmasto, 2020-2049 ja 2040-2059) vaikeiden talvikelien lukumäärästä tunteina Lisätietoja: URCLIM-projekti: http://urclim.prod.lamp.cnrs.fr/ Ilmasto eri jaksoina: Jylhä, K., Kalamees, T., Tietäväinen, H., Ruosteenoja, K., Jokisalo, J., Hyvönen, R., Ilomets, S., Saku, S., Hutila, A., 2011. Rakennusten energialaskennan testivuosi TRY2012 ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista (test reference year 2012 for building energy demand and impacts of climate change). Finnish Meteorological Institute, Reports 6.

Mikäli käyttäjä suunnittelee tietojen käyttöä ammattimaista tai virallista kaupunkisuunnittelutehtävää varten, suosittelemme perehtymistä meta- ja taustatietoihin. Tarvittaessa käyttäjä voi ottaa yhteyttä Ilmatieteen laitoksen asiantuntijaan (carl.fortelius(a)fmi.fi).

HUOM! Karttapalvelukäyttöä varten alkuperäiset rasteriaineistot (NetCDF) on HSY:n toimesta vektoroitu shapefile-muotoon ja muunnettu ETRS-GK25-koordinaatistoon. Alkuperäisen rasteridatan koordinaattijärjestelmä on WGS84. Molemmat tiedostomuodot ovat ladattavissa tämän sivun kautta.

Aineistojen tarkemmat kuvaukset.

Tutustu aineistoon HSY:n avoimessa karttapalvelussa.

Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta

MUOKATTU 05.01.2022

Tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto VISTRA sisältää Helsingin viher- ja virkistysverkoston muodostavat osatekijät. Niitä ovat vihersormet, merellinen sinikämmen, viherlinjat, kaupunginosapuistot ja muut kaavoitetut puistoalueet sekä erilaiset reitit ja yhteydet.

Kartan alue kattaa koko Helsingin maa-alueen. Eteläinen merialue rajautuu kartasta pois. Östersundomin osalta esitetyt vihersormet ja virkistysyhteydet ovat tavoitteelliset ja ne on esitetty vahvistamattoman v. 2016 suunnittelutilanteen mukaisesti.

Kartta palvelee maankäytön suunnittelua ja yleisten alueiden kehittämistä tarkentaen yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakartan sisältöä. Kartta havainnollistaa viher- ja virkistysverkoston jatkuvuuden kehittämistä. Kartan pohjana on nykytilanne sekä ennakoitu tulevaisuuden tilanne yleiskaavan maankäytön painopistealueiden kautta. Kartan tarkoituksena on toimia lähtökohtana, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa mm. määriteltäessä viheryhteyksien tarkempia sijainteja tai puistojen rajauksia asemakaavoituksessa.

Tutustu kartan pohjalla oleviin raportteihin: vuonna 2016 julkaistuun Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma: VISTRA osa II ja vuonna 2013 julkaistuun Vihreä ja merellinen Helsinki 2050 - VISTRA OSA 1: lähtökohdat ja visio.

Aineiston esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

WFS-rajapinta: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs WMS-rajapinta: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms

Julkaistut tasot:

Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_alue (vain WFS) Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_piste (vain WFS) Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_viiva (vain WFS) Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA (vain WMS)

Tasojen ominaisuustiedot:

id (long). Kohteen yksilöivä tunniste. kohdetyyppi (string). Kohdetyypin nimi. kommentti (string). Mahdollinen kohteeseen liittyvä lisätieto. numero (int). Toimenpide-ehdotusten lisätieto. nimi (string). Toimenpide-ehdotusten lisätieto. tyyppi (string). Toimenpide-ehdotusten lisätieto. datanomistaja (string). Tiedon omistajan nimi paivitetty_tietopalveluun (date). Aineiston päivityspäivämäärä. geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Turun ja Kaarinan vireillä olevat maanalaiset asemakaavat

MUOKATTU 17.01.2022

Turun ja Kaarinan vireillä olevien maanalaisten asemakaavojen rajaukset

Julkaistu taso:

GIS:Akaava_Asemakaava_alueet_vireilla_maanalainen

Lisätiedot:

Avoimet paikkatietorajapinnat

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.