Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

1733

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

793

Tuottajaa

Näytä kaikki →

61

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Suomen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) avoimet tiedot CSV-tiedostona

MUOKATTU 11.08.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

SBR taksonomia

MUOKATTU 11.08.2020
SBR (Standard Business Reporting)-taksonomia on yhtenäinen määritys taloustietojen raportointiin.

Tieliikenneonnettomuudet

MUOKATTU 11.08.2020
Väylävirasto kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella. Ainesto on toteutettu Datapackage-standardin ohjeiden mukaan. Lisätietoja: http://frictionlessdata.io/data-packages/ Jaettava aineisto sisältää tauluja CSV-muodossa, sisältäen tietoja onnettomuudesta, onnettomuuden osallisista ja henkilöistä. Aineistossa olevat sijaintitiedot (X- ja Y-sarakkeet) ovat ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Aineisto ei sisällä tietoja Ahvenanmaalla sattuneista onnettomuuksista. Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoja ja/tai henkilövahinkoja aiheuttanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut liikennetapahtuma, jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva ajo- taikka kulkuneuvo ja joka on tapahtunut liikenteeseen yleisesti käytetyllä alueella.

Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn 2020 vastaukset

MUOKATTU 02.07.2020
Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta selvitettiin nyt toista kertaa kaupunkitasoisesti. Kysely lähetettiin 2000 vantaalaiselle. Otannassa painotettiin aikaisemman kokemuksen perusteella alle 60-vuotiaita, mutta muutoin otanta oli satunnainen. Kysely toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely oli auki 11.2.-28.2.2020. Kyselyyn vastasi 555 vantaalaista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin osallisuustyön seurannassa ja kehittämisessä. Tuloksia käytetään esim. osallisuuden strategiateeman työskentelyssä, viestintäkanavien kehitystyössä, ja osallistumismahdollisuuksien suunnittelussa. Kyselyn aiheita olivat osallisuuden kokemus, motivaatio ja mahdollisuudet osallistua, tiedotus- ja vaikuttamiskanavien tuttuus, osallistumisen vaikuttavuus, tyytyväisyys osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, osallistumis- ja vaikuttamistapojen mieluisuus ja luottamus Vantaan kaupunkiin. Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu joitain vastaajien taustatietoja. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi. Tuplavastausten kohdalla (ie. vastaaja jättänyt vastauksen sekä postitse että verkossa) on poistettu verkkovastaus. [Linkki suomenkieliseen kyselylomakkeeseen](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake.pdf) [Linkki ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen / enkät på svenska](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake_sv.pdf)

Helsingin ilmanlaadun mittaukset raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla

MUOKATTU 26.06.2020
Aineistossa on kesällä 2019 raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla kerättyjä ilmanlaadun mittauksia Helsingistä. Mittalaitteistoista kolme on kiertänyt Helsingin kaduilla raitiovaunujen mukana ja neljäs on ollut jatkuvasti Mäkelänkadulla sijaitsevalla HSY:n supermittausasemalla. Mittaukset on tehty Aeromon BH-12 -mittalaitteella. Mittauksia on noin yhden sekunnin välein ja ne sisältävät käytetyn mittalaitteen id:n ja sijainnin. Data on jaettu kuukausittaisiin tiedostoihin sen mukaan, onko se liikkuvista vai HSY:n mittausasemalla olevista sensoreista kotoisin. - sporametri-movingsites-data0219.csv.gz sisältää liikkuvien mittalaitteiden datan helmikuulta 2019 - sporametri-supersite-data0319.csv.gz sisältää HSY:n supermittausasemalla olleen mittalaitteen datan maaliskuulta 2019 Aineiston www-osoite: https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri

DESI

MUOKATTU 11.08.2020
Yhteenveto DESI vertailusta

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset

Kirjasampo

heinäkuu 24, 2020 Visualisointi,Verkkosivu

Kirjasampo.fi / Boksampo.fi on suomalaisten kirjastojen kirjallisuusverkkopalvelu. Se on osa Kirjastot.fi-kokonaisuutta, johon kuuluu yleisten kirjastojen valtakunnallisia verkkopalveluja. Kirjasammosta löydät kiinnostavia kirjailijoita, kirjoja ja uusia lukukokemuksia. Voit tarkistaa kirjojen saatavuuden kirjastosta, kertoa lukemistasi kirjoista ja suositella niitä muille. Syksyllä 2011 julkistettu Kirjasampo on kehitetty erityisesti kaunokirjallisuuden hakua varten, mutta nykyisin palvelussa esitellään myös tietokirjallisuutta. Teosten kuvailutiedot Kirjasammossa ovat erityisesti vanhemman kirjallisuuden osalta kattavammat kuin yleensä kirjastojen tietokannoissa tai muissa vastaavissa palveluissa. Kirjasampo on semanttisen webin teknologiaa eli linkitettyä dataa hyödyntävä verkkopalvelu. Se perustuu Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä (SeCo, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto) kehitettyyn teknologiaan, menetelmiin ja julkaisukonsepteihin. [Lisätietoja Kirjasammon tekniikasta ja tutkimusartikkeleita taustalla olevasta työstä löytyy Secon sivulta](http://www.seco.tkk.fi/applications/kirjasampo/#suomeksi). Verkkopalveluun tuotetaan jatkuvasti myös toimitettua sisältöä, kuten täkyjä, artikkeleita, uutisia ajankohtaisista kirjallisuusaiheista, erilaisiin teemoihin perustuvia kirjahyllyjä ja lukuvinkkilistoja. Kirjasammon tavoitteena on tuoda tasapuolisesti esiin kaikenlaista kirjallisuutta suurista kustantajista pieniin ja omakustanteisiin, kirjastojen kellareihin unohtuneista helmistä uusimpiin suosikkikirjoihin.