Avoindata.fi

Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta.

1833

Tietoaineistoa

Näytä kaikki →

781

Tuottajaa

Näytä kaikki →

73

Käyttösovellusta

Näytä kaikki →

Tietoaineistot

Tukes-avoindatajulkaisut

MUOKATTU 18.04.2021
Tukes-avoindatajulkaisut

Kuntajakopohjaiset hallinnolliset aluejaot

MUOKATTU 17.04.2021
Kuntajako on Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto. Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi. Kuntajakoaineistosta on saatavissa sekä vektorimuotoisia että rasterimuotoisia tuotteita. Vektorimuotoisissa kuntajakotuotteissa on kuntanumerot, kuntien nimet suomeksi ja ruotsiksi, kuntien rajat sekä alueet. Lisäksi vektorituotteessa on mukana vastaavat tiedot maakunnista, aluehallintovirastoista ja valtakunnasta sekä kunnan pinta-alan erittely maa- ja vesi-pinta-alaan MapInfo ja Shape formaateissa. Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat. Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Pääkaupunkiseudun Palvelukartan rajapinnat

MUOKATTU 16.04.2021
Palvelukartta on avoin tiedotuskanava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä ja palveluista. Palvelukartta opastaa kuntalaisia löytämään aina ajantasaisimman tiedon kaupungin tarjoamista palveluista ja niiden esteettömyydestä. Palvelukartta näyttää myös reitin palveluun reittioppaan rajapinnan tarjoaman tiedon avulla. Palvelukartan rajapinnat tarjoavat dataa kartalla näkyvistä toimipisteistä ja palveluista avoimien ohjelmointirajapintojen kautta. Mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tiedot sekä HSY:n ja osa HUS:n palveluista. Tiedot ovat saatavilla REST/JSON-, WFS- ja XML-muotoisina. Lisäksi Palvelukartan karttakäyttöliittymän kautta saa ladattua tietoja KML- ja JSON-muodoissa (ks. työkalukuvake oikeassa alanurkassa). WFS-rajapintaa voi lukea paikkatieto-ohjelmilla. Rajapintojen kautta pystyy kyselemään tietoa esim. seuraavista asioista: - Organisaatiot, jotka järjestävät ja tuottavat palveluja - Tietojen kuntarajaus - Toimipisteet, joissa palveluja tarjotaan (esim. Rikhardinkadun kirjasto) - Palvelut, joita eri toimipisteissä tarjotaan - Palveluluokittelu - Esteettömyyden parametrit - Toimipisteen esteettömyystiedot rakenteellisesti - Esteetön joukkoliikennereitti esteettömään toimipisteeseen - Kaikki palvelut alueella tai tietyllä etäisyydellä jostain kohteesta, esim. juna-asemasta ##REST-rajapinta REST-rajapinnan osoite: https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/ver4.html ##WFS-rajapinta WFS-rajapinnan osoite: [https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs](https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?request=GetCapabilities) Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa, mm.: JSON, KML, GIF, Tiff, GeoTiff, JPEG, PNG, CSV, Esri Shape. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun [GetCapabilities-kyselyllä](https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?request=GetCapabilities). **Julkaistut tasot:** - Toimipisterekisteri_yksiköt - Toimipisterekisteri_palvelut Toimipisterekisteri_yksiköt-taso sisältää toimipisteessä annetut palvelut (sekä numeeriset tunnisteet että sanalliset kuvaukset). ##Service Map Backend API Sovelluskehittäjille on tarjolla lisäksi avoin rajapinta: https://api.hel.fi/servicemap/v2/ Lisätietoja: http://dev.hel.fi/apis/service-map-backend-api/

Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

MUOKATTU 16.04.2021
Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Pääkaupunkiseudun rakennukset

MUOKATTU 15.04.2021
Pääkaupunkiseudun rakennustiedot on julkaistu HSY:n ylläpitämän Seudullisen perusrekisterin tietojen perusteella kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Aineistoa on rajattu siten, että yhden ja kahden asunnon taloista, talousrakennuksista ja saunarakennuksista julkaistaan suppeammat tiedot kuin muista rakennuksista (esim. kerrosalatietoja ei julkaista). Väestönsuojat on jätetty kokonaan pois julkaisusta. Omistajatietoja ei julkaista avoimena tietosuojasyistä. Aineisto päivittyy kahden viikon välein. Rakennus on erillinen, sijaintipaikkaan kiinteästi tai pysyväisluonteisesti rakennettu, omalla sisäänkäynnillä varustettu rakennus, joka sisältää asumiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen tarkoitettua katettua, seinin ulkotilasta tai muista rakennuksista rajoitettua tilaa. Rakennuksiksi ei lueta kevytrakenteisia katoksia. Pääkaupunkiseudun avoimeen rakennustietoaineistoon on poimittu vain valmiit rakennukset, joiden muuttokatselmus on tehty. Tiedot on poimittu rakennuskohtaisina. Rakennuksista on tiedot mm. sijainnista, rakentamisvuodesta, käyttötarkoituksesta ja pinta-aloista sekä rakennusaineesta. Aineistossa on mukana valtakunnallinen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT). On huomioitava, että ennen 1980-lukua valmistuneilla rakennuksilla, joissa ei myöhemmin ole tehty rakennuslupaa edellyttäviä laajennus- tai muutostöitä, suuri osa tiedoista perustuu omistaja- ja rakentajakyselyihin. Tästä johtuen tiedoissa saattaa olla virheitä ja epätarkkuuksia. Helsingin kohdalla tämä koskee ajankohtaa ennen vuotta 1981 ja Espoon kohdalla ajankohtaa ennen vuotta 1984. Helsingin toimisto-, liike- ja asuinkerrostalojen eräät tiedot (mm. kokonaisala) on kuitenkin tarkistettu vuosina 1987–89 vähintään tilastokäyttöön luotettavalle tasolle. Aineisto [HSY:n avoimissa rajapinnoissa](https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/): pks_rakennukset_paivittyva **[Aineiston esikatselu HSY:n karttapalvelussa.](https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=4&coord=25492925.078975037_6675384.188539965&mapLayers=27+100+rasteri,599+100+pks_rakennukset_paivittyva&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&noSavedState=true&showIntro=false)**

Kauniaisten ajantasa-asemakaava

MUOKATTU 14.04.2021
Kauniaisten ajantasa-asemakaava on koostekartta Kauniaisten kaupungin alueella voimassa olevista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa esitetään suunniteltu maankäyttö kaupungin voimassaolevien asemakaavojen yhdistelmänä. Kaavamerkintöihin liittyvät kaavamääräykset löytyy [Kauniaisten karttapalvelusta](https://kartat.kauniainen.fi/ims/). **Rajapintapalvelun osoite:** - WMS-rajapinta: [https://kartat.kauniainen.fi/teklaogcweb/wms.ashx](https://kartat.kauniainen.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=getCapabilities) **Julkaistut tasot:** - Ajantasa-asemakaava

Tarjoa dataa käyttöön

Tuottaako organisaatiosi dataa, joka olisi hyödyllistä tai mielenkiintoista muillekin? Saat kauttamme sekä opastusta että jakelukanavan tietoaineistoillesi.

Käyttösovellukset

Clousby — Löydä minkä tahansa kadun lähimmät palvelut

tammikuu 25, 2021

Kun matkustat tai muutat uudelle alueelle, lähimpien palvelujen etsiminen voi olla hankalaa ja hidasta. Clousby-sovelluksella voit hakea osoitteen perusteella lähimmät palvelut nopeasti ja vaivattomasti. AINEISTO 1 — OSOITTEET Sovellukseen luettiin osoitteet hyödyntämällä aineistoa Suomen rakennusten osoitteista, postinumeroista ja WGS84-koordinaateista. Koska aineisto ei sisältänyt tietoa paikkakunnista, paikkakunnat haettiin postinumeron avulla Googlen Geocoding-rajapinnasta (https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview). Paikkakuntien osalta kehitystyö on vielä kesken. AINEISTO 2 — PALVELUT Sovelluksen palvelut haettiin avoimesta lähteestä osoitteesta http://download.geofabrik.de/europe/finland.html, joka on OpenStreetMap.org-tietokannasta koostettu poiminta Suomen palveluista. SUODATUS Molempiin aineistoihin sovellettiin omavalintaista suodatusta. Suodatuksen tavoitteena oli siistiä aineistosta pois tarpeeton data kuten (1) osoitteet, joissa ei ollut katua tai tietä, (2) palveluita, joissa ei ollut nimeä ja (3) palvelut, jotka eivät olleet merkityksellisiä käyttötarkoituksen kannalta. Aineistoille tehtiin suodatusta kahdessa eri vaiheessa: (1) kun raaka-aineisto tallennettiin tietokantaan ja (2) muokkaamalla tietokantaa. Tämä ratkaisu tuntui luontevalta, koska raaka-aineiston tallentamisessa voitiin hyödyntää ns. "tyhmää" suodatusta, kun taas tietokannan käsittelyssä voitiin hyödyntää tietokannan omia toimintoja. Alkuperäisessä aineistossa 1 osoitteita oli reilu 3,6 miljoonaa kappaletta, kun Clousby-sovelluksen kannalta hyödyllisiä osoitteita jäi lopulta hieman alle 2 miljoonaa kappaletta. Uniikkeja postinumeroita Clousby-sovelluksesta löytyy 3 147 kappaletta (alkuperäistä määrää ei tarkistettu). TEKNINEN TOTEUTUS Jokaiselle osoitteelle luotiin uniikki slug-tietokenttä, johon tallennettiin katu, talonumero ja postinumero (esim. "yliopistonkatu-2-20100"). Slug-tietokenttä mahdollisti jokaiselle osoitteelle oman "etusivun", jonne kerättiin tietoa ko. osoitetta lähinnä olevista palveluista (esim. https://clousby.com/fi/kadut/yliopistonkatu-2-20100) Palvelut haetaan dynaamisesti osoitteiden ja palvelujen koordinaattien perusteella. Yksinkertaisesti sanottuna tietokannalta kysytään seuraavaa: "Hae osoitteen Yliopistonkatu 1 20100 koordinaateilla palvelut enintään 1 000 metrin etäisyydellä palvelut, ja järjestä ne etäisyyden perusteella alkaen lähimmästä". Tämän jälkeen palvelut ryhmitellään sopiviin kategorioihin ja näytetään osoitteen omalla sivulla. TYÖKALUT - Docker 20.10.2 - Docker Compose 1.27.4 - Ruby 2.7.2 - Ruby on Rails 5.2.4.4 - PostgreSQL 11.2 - PostGIS 2.5.2