Löytyi 3 tietoaineistoa

  • Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla

    Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön päästöistä tuotantomuodoittain (voimalaitokset ja lämpökeskukset) ja sektoreittain (kotitaloudet, palvelut ja julkinen sektori, teollisuus) vuosina 1990 ja 2000-2015. ​ ​Omilla välilehdillään ovat tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön kulutuksesta sekä tuotantoon käytetyistä energialähteistä. Päästöt ja kulutus on laskettu sekä...
  • Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali

    Aineisto sisältää rakennuksittain lasketun aurinkosähkön tuottopotentiaalin. Tuottopotentiaali on laskettu olettaen, että rakennuksen katto on soveltuvilta osiltaan katettu kokonaan aurinkopaneeleilla. Aineistossa on rakennuksittain laskettu aurinkosähkön tuottopotentiaali, jos koko aurinkopaneeleille soveltuva ala on katettu aurinkopaneeleilla. Sähkön vuosituoton potentiaalia laskettaessa on...
  • Pääkaupunkiseudun energiankulutus

    Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun ja erikseen pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) energiankulutuksesta sektoreittain (kaukolämpö, öljylämmitys, sähkölämmitys, kulutussähkö, henkilöautot, muu tieliikenne, junat, laivat, muu polttoaine) vuosina 1990 ja 2000-2015. ​Omilla välilehdillään ovat tulokset asukasta kohti laskettuna sekä ilman...