Löytyi 1 635 tietoaineistoa

 • Helsinki-kanava Open Data

  Helsinki-kanavan http://www.helsinkikanava.fi videot ja metadata tarjolla avoimen ohjelmointirajapinnan kautta. Helsinki-kanava tarjoaa verkkolähetyksiä muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista, Ylipormestarin asukasilloista ja Nuorten ääni -kokouksista. Tilaisuuksia voi seurata Helsinki-kanavan sivuilla sekä suorina lähetyksinä että tallenteina. Lisätietoja ja käytöehdot...
 • Valtion virastojen ostolaskut

  Valtion virastojen hankinnat Aineistoon kuuluvat kaikki valtion hankintoihin liittyvät ostolaskut vuoden 2016 alusta alkaen. Poikkeuksen muodostavat Suojelupoliisi, rajavartiolaitos, poliisihallitus sekä puolustusministeriön hallinnonala, joiden hankinnat eivät ole mukana aineistossa. Aineisto koostuu valtion budjettitalouteen kuuluvien kirjanpitoyksiköiden hankintojen ostolaskujen tiedoista....
  Avoin data TSV 
 • Valtioneuvoston päätösasiakirjojen xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemä...

  Valtioneuvoston päätösasiakirjoille on tehty xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat). Xml-skeemojen määrittely koskee valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiä asiakirjatyyppejä ja ne ovat käytössä valtioneuvoston ja eduskunnan välisessä asiakirjaliikenteessä. Rakennemäärittely on tehty seuraaville asiakirjatyypeille: hallituksen esitys (hallitus/laaja/valtiosopimus)...
 • Valkeakosken kaupungin ostolaskut 2017

  Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2017 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä. Tiedot ovat otettu...
  Avoin data XLSX 
 • MyHelsinki Open API – paikat, tapahtumat ja aktiviteetit

  MyHelsinki Open API on Helsinki Marketingin ylläpitämä avoin rajapinta, joka tarjoaa ajantasaista tietoa Helsingin sekä pääkaupunkiseudun paikoista, tapahtumista sekä aktiviteeteista. API:n toivotaan lisäävän avoimen datan käyttöastetta niin kaupallisissa kuin kaupunkikehityksellisissä käyttötarkoituksissa. MyHelsinki Open API kokoaa dataa kolmesta tietolähteestä, joiden data on...
 • Helsingin oppikoulujen 1. ja 2. luokalle otetut oppilaat lukuvuosina 1925/26-...

  Sisältää tietoa Helsingin oppikoulujen 1. ja 2. luokalle otettujen oppilaiden määristä lukuvuosittain lukuvuosina 1925/26-1960/61. Huomioitavaa 1945/46a: Kanta-Helsinki. 1945/46b: koko Helsingin alue (kanta-Helsinki ja siihen yhdistetty liitosalue). Vuosien 1933/34-1966/67 tiedot kohdistuvat helmikuun 1. päivään. Oppikouluun otetut oppilaat: Lukuvuoteen 1953/54 saakka 1. ja 2. luokalle...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin seudun asunnot talotyypin ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2003-

  Helsingin seudun asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003 alkaen. Aineisto sisältää asuntojen lukumäärän talotyypin, hallintaperusteen ja äytössäolotilanteen mukaan 31.12. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995

  Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja. Lähteet v. 1988: Tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.26) v. 1990: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.26) v. 1991: Tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.26) v. 1992-93: Tilastollinen...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin seudun työllinen työvoima toimialaluokitus (TOL) 2008 mukaan

  Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2007 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Helsingin seutu on asunto- ja...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Espoon ajantasa-asemakaava

  Espoon ajantasa-asemakaava kuvaa kussakin kohdassa voimassa olevan kaavamerkinnän. Kaavamerkintöjen tarkat merkitykset vaihtelevat kuitenkin asemakaavoittain. Ajantasa-asemakaavan lukijan on siksi selvitettävä itselleen, minkä asemakaavan alueesta on kysymys ja tutustuttava ko. asemakaavan kaavamääräyksiin, jotka löytyvät niin ikään Espoon karttapalvelusta. Espoon ajantasa-asemakaava...
 • Espoo: Rakennustuotanto rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan alueittain 1997-

  Espoon rakennustuotanto rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan vuodesta 1997 alkaen. Palvelupiirit muodostuvat suuralueista seuraavasti: palvelupiiri 1 = suuralue 1 palvelupiiri 2 = suuralue 2 palvelupiiri 3 = suuralue 3 palvelupiiri 4 = suuralue 4 palvelupiiri 5 = suuralue 5 suuralue 6 suuralue 7 Kohtaan 049 Espoo sisältyy myös ryhmä 999 Muut, joka sisältää alueille sijoittumattoman...
 • Elinkustannusindeksi ja rahanarvonkerroin keskimääräisten kuukausivuokrien de...

  Aineisto sisältää elinkustannusindeksin ja rahanarvonkertoimen mm. Helsingin historialliset tilastot -aineistojen keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi. Aineisto linkittyy muiden asuntojen keskimääräisiä kuukausivuokria tarkastelevien aineistojen kanssa; lähteet ja huomautukset liittyvät kaikkiin näihin aineistoihin. Huomioitavaa Elinkustannusindeksi 1914:1-6=100. Vuodet 1921-2003...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2005 alkaen. Aineisto sisältää kuntien välisen muuton (lähtömuutto, tulomuutto) sekä myös maahan ja maasta muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin seudun työllinen työvoima vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 1980-87

  Helsingin seudun työllinen työvoima vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1980-1987. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Teollisuuden työpaikat ja työntekijät Helsingissä 1884-1965

  Aineisto sisältää tietoa teollisuuden työpaikoista ja työntekijöistä Helsingissä vuosina 1884-1965. Huomioitavaa Työpaikalla tarkoitetaan, ainakin vuodesta 1909 lähtien, jokaista tehdasta tai tehtaanosastoa, jossa harjoitetaan ainoastaan yhtä teollisuuden lajia. Työntekijät- muuttuja sisältää työnjohtajat ja konttorihenkilökunnan vuosilta 1884-1908 (tilastollinen vuosikirja 1915, s. 295),...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1935-1961

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin keskiväkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1935-1961. Keskiväkiluvun määritelmä Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kun tilastovuodelle lasketaan jotakin ilmiötä kuvaava suhdeluku, yleensä ko. ilmiön tapahtumien määrä suhteutetaan juuri tapahtumalle alttiina olevan väestön tai väestön osan keskiväkilukuun....
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan

  Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1980 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä vuodesta 2000 alkaen 10 kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Sarjassa on Mäntsälän ja Pornaisten...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Helsinki: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998-

  Helsinki: Muuttaneet (tulo- ja lähtömuutto) alueittain ja ikäryhmittäin vuodesta 1998 alkaen. Muuttujan 'Muuttosuunta' luokitusten selitykset: Kuntaan muuttaneet = Alueelle kunnan ulkopuolelta muuttaneet Sisäinen tulomuutto = Alueelle kunnasta muuttaneet, mukaan lukien alueen sisäiset muutot Kunnasta muuttaneet = Alueelta kunnan ulkopuolelle muuttaneet Sisäinen lähtömuutto = Alueelta kuntaan...
  Avoin data PC-AXISPXWEB 
 • Vantaan väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999-

  Vantaan väestö yhteensä iän ja sukupuolen mukaan sekä ruotsinkieliset 1.1.1999- Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat...
 • Seudullinen tilastorajapinta

  Seudullinen tilastorajapinta PX-Web API mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat. Aluesarjat-tilastokannassa on tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä. Tilastot ovat pääosin vuositasoisia, pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Tietokanta muodostuu...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).