Suomi.fi-avoindatan saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Suomi.fi-avoindatassa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää pääosin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  Alla olevat toiminnallisuudet eivät vielä ole kaikilta osin saavutettavia.

Palvelun käyttö ruudunlukuohjelmalla tai näppäimistökomennoilla

 • Sivuston sisäinen rakenne ja navigaatio ei ole kaikilta osin selkeä. (WCAG 2.4.5, 3.2.3)
 • Joitain palvelun sivuja ei ole jäsennelty kuvaavilla otsikoilla ja semanttisesti oikein. Otsikkotasojen käytössä on joillakin sivuilla puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 4.1.1, 4.1.2)
 • Kaikki linkkitekstit eivät ole kuvaavia. Joillain sivuilla käytetään samaa linkkitekstiä useaan kertaan eri linkeissä, ja osa linkkiteksteistä on liian suppeita. Joillain sivuilla sama linkki toistetaan turhaan kahdesti. (WCAG 2.4.4)
 • Joillakin sivuilla sivuston elementtejä, esimerkiksi kontrolli- ja lomake-elementtejä, ei ole ohjelmallisesti yhdistetty loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tämän vuoksi kaikki sivut eivät toimi loogisesti ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)
 • Osa palvelun lomakkeista eivät ole täysin saavutettavia. Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa ja joissain tapauksissa mahdotonta. (WCAG 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
 • Sisällön lukemisjärjestys ja näppäimistökohdistimen askellusjärjestys ei ole kaikilla sivuilla johdonmukainen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) Esimerkiksi laajennettu haku -toiminnon käyttäminen ruudunlukuohjelman avulla on hyvin hankalaa.

Graafiset elementit

 • Joillain palvelussa käytetyillä graafisilla elementeillä ei ole riittävästi kontrastia. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Joillakin palveluun lisätyillä kuvilla ei ole vaihtoehtokuvausta. Tällaisia ovat pääasiassa tuottajien logot ja käyttösovellusten kuvat, joille ei tällä hetkellä voi lisätä vaihtoehtokuvausta. (WCAG 1.1.1)
 • Näppäimistökohdistin ei erotu visuaalisesti joissakin sivuston komponenteissa ja kaikki toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1., 2.1.2, 2.4.7)

Sisältö

 • Palvelun käyttöoppaissa on taulukkorakenteita, joiden sarakeotsikkoja ei ole määritetty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Ruotsinkielisissä käyttöliittymäteksteissä on puutteita. Puuttuvia käännöksiä ei ole merkitty eri kielisiksi. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • OpenAPI-arkkitehtuurin mukaisten rajapintojen esikatselu on toteutettu SmartBear Sofwaren kehittämällä ja ylläpitämällä Swagger UI -komponentilla. Osa komponentin otsikoista ei ole kuvaavia ja otsikkohierarkia ei ole kaikilta osin johdonmukainen. (WCAG 2.4.6) Kaikki Swagger UI käyttöliittymäkomponentit tai niiden väliset suhteet eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Avoindata-palvelun sisällön muodostaa pääasiassa datan avaajien tuottama sisältö eli tietoaineistot. Nämä tietoaineistot ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita palveluntarjoaja ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Palveluntarjoaja voi kuitenkin ohjeistaa ja perehdyttää käyttäjiä tuottamaan saavutettavia sisältöjä. Saavutettavia versioita tietoaineistoista voi tiedustella suoraan datan avaajilta. Jokaisen tietoaineiston yhteydessä on mainittu tietoaineiston ylläpitäjän yhteystiedot.

Kaikki dataa avanneet organisaatiot eivät ole julkaisseet tietoa itsestään tai tietoaineistoistaan ruotsiksi tai englanniksi. Nämä kuvaukset ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita palveluntarjoaja ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Joillekin palveluun lisätyille tietoaineistoille, kuten esimerkiksi WMS- ja WFS-muotoisille karttadatoille tai CSV-muotoisille taulukkodatoille on lisätty esikatselunäkymiä. Esikatselut eivät ole saavutettavia. Nämä esikatselunäkymät ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita palveluntarjoaja ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat Avaava Oy:n tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 15.9.2014.

Tämä seloste on laadittu 19.8.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 28.11.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto