Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool (2016)


Helsinki on polulla, jolla se voi saavutta asettamansa kasvihuonekaasupäästöjen 30 % päästövähennystavoitteen vuonna 2020. Kaupunki on vähentänyt päästöjä vuosina 1990-2014 noin 22 %. Kaupunki tavoittelee vuoden 2050 hiilineutraalisuutta erityisesti puhtaamman sähkön ja lämmityksen avulla. Jotta kaupungin hiilineutraalisuuden kehityspolkua pystytään paremmin mallintamaan, tämä selvitys tarkastelee vuotta 2030 identifioidakseen kaikkein kustannustehokkaimmat teknologiat, joita kunta pystyy edistämään.

Selvitys tarkastelee hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita työpaikkoja sekä toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Kaupungin asiantuntijat valitsivat kymmenen tarkasteltavaa mahdollista toimenpidettä.

Selvityksessä tarkasteltiin erikseen kahta eri päästökehityksen polkua 2015-2030. Business as Usual (BAU) skenaario sekä City Performance Tool -skenaario (CyPT) sisältävät uusia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tässä selvityksessä ei tarkastella mahdollisia keskitetyn energiantuotannon toimia, jotka kuuluvat Helenin kehitysohjelman piiriin.

Tämän selvityksen tulokset ovat avoimessa käytössä. Oheinen Excel-tiedosto sisältää tärkeimmät laskennan pohjana olleet lähtötiedot, joiden avulla CO2-päästöt ja tulevaisuuden skenaariot mallinnettiin. Excel sisältää omat välilehdet yhteystiedoille, yleiselle kaupunkitiedoille, energialle, liikenteelle ja rakennuksille.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Tila Aktiivinen
Tietoaineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. ymk@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.stadinilmasto.fi
comments powered by Disqus