Avoindata.fi

All finsk öppna data på en portal.

1886

Datamängder

Visa alla →

758

Organisationer

Visa alla →

73

Applikationer

Visa alla →

Datamängder

Hämeenlinnan kaupungin ostolaskut 2020

MODIFIERAD 21.09.2021
ulkaisussa on mukana Hämeenlinnan kaupungin ulkoiset ostot laskuriveittäin vuodelta 2020 lukuun ottamatta tietosuojan rajoittamia rivejä. Käytännössä tiedostoista on karsittu pois tilit, joita suojaa henkilötietolaki. Aineistossa tili kertoo oston tarkoituksesta ja kustannuspaikka oston tekijästä kaupungilla. Toimittaja on tuotteen tai palvelun myyjä, joka on saanut maksusuorituksen. Laskusummat ovat nettohintoja ilman arvonlisäveroa. Kirjaussuunnitelman kustannuspaikkatiedot eri tasoineen voi liittää aineistoon kustannuspaikan numerolla.

Befolkningsprognos och prognos för bostadsbyggandet för Helsingfors

MODIFIERAD 20.09.2021
Koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste iän (ja sukupuolen) mukaan kolmena vaihtoehtona sekä Helsingin alueittainen ennuste. Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain. **Kohdejoukko ja rajaus** Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiayksikön yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan. **2020 alkaen julkaistuissa aineistoissa olevat taulukot** - Helsingin väestö 31.12. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan - Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset ja ennuste - Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 31.12. ja ennuste sekä muutos - Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 31.12. (vuosittainen kertymä) - Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 31.12. sekä ennuste - Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2 - Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 31.12. sekä ennuste - Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin ja alueittain 31.12. ja ennuste - Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku 31.12. sekä ennustevaihtoehdot ja ennusteparametrit - Helsingin ruotsinkielinen väestö 31.12. sekä ennuste ja ennusteparametrit **Ennen vuotta 2020 julkaistuissa aineistoissa olevat taulukot** - Helsingin väestö 1.1. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan - Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset ja ennuste - Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1. ja ennuste sekä muutos - Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1. (vuosittainen kertymä) - Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1. sekä ennuste - Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2 - Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1. sekä ennuste - Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin jaosa-alueittain 1.1. ja ennuste - Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1. ja ennustevaihtoehdot - Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1. ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan - Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1. ja ennuste sukupuolen mukaan **Tietoja ennustemenetelmästä** Tietoja ennustemenetelmästä raportissa [Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019-2060, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2020:11](https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_11_04_Tilastoja_11_Vuori_Kaasila.pdf).

Vanda stads inköpsfakturor

MODIFIERAD 20.09.2021
Aineisto sisältää Vantaan kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuodesta 2012 lähtien. Aineistossa on mukana kaikkien Vantaan kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja rahastojen ostolaskutiedot. Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty mm. organisaatioiden ja tiliryhmien nimitiedoilla sekä toimittajien Y-tunnuksilla. Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: yritys, tulosalue ja kustannuspaikka, kirjauspäivä, tositenumero, tiliryhmä, tilin nimi, tilinumero, toimittajan nimi, Y-tunnus, laskun loppusumma euroina, tilaus ja kumppaniyhtiö. Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Organisaatio on luokiteltu yrityksien mukaan: Vantaan kaupunki, liikelaitos, rahasto sekä tulosalueiden mukaan. Tilit on luokiteltu tiliryhmän mukaan seuraavasti: palveluostot, henkilöstöpalvelut, muut kulut, käyttöomaisuushankinnat ja aineet, tarvikkeet ja tavarat. Toimittajat on luokiteltu kumppanisuhteen mukaan kaupunkikonserniin kuuluviin osakeyhtiöihin ja kuntayhtymiin sekä ulkoisiin toimittajiin. Luokittelujen avulla aineistosta voi myös tarkastella ostoja esimerkiksi toimittajittain ja tilitasolla. Tulosalue- ja kustannuspaikkatiedot eivät ole täydellisiä, koska tietojen täydentäminen vaatisi yksittäisten tositteiden läpikäyntiä. Aineisto päivitetään vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Hämeenlinnan kaupungin ostolaskut 2020

MODIFIERAD 21.09.2021
ulkaisussa on mukana Hämeenlinnan kaupungin ulkoiset ostot laskuriveittäin vuodelta 2020 lukuun ottamatta tietosuojan rajoittamia rivejä. Käytännössä tiedostoista on karsittu pois tilit, joita suojaa henkilötietolaki. Aineistossa tili kertoo oston tarkoituksesta ja kustannuspaikka oston tekijästä kaupungilla. Toimittaja on tuotteen tai palvelun myyjä, joka on saanut maksusuorituksen. Laskusummat ovat nettohintoja ilman arvonlisäveroa. Kirjaussuunnitelman kustannuspaikkatiedot eri tasoineen voi liittää aineistoon kustannuspaikan numerolla.

eVaka

MODIFIERAD 20.09.2021
eVaka on varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä. eVaka on Espoon oma, avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä, jota kehitetään yhdessä Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkien kanssa.

Kiskon tarkastus (RAIKUn tietolaji)

MODIFIERAD 15.09.2021
Tietolajissa esitetään kiskoihin kohdistuvat tarkastustoimenpiteet. Tarkastusten sijainti esitetään aineistossa kilometrin tarkkuudella ja ne on yleistetty rataverkon ratakilometrien mukaan. Tarkastuksen tyyppi löytyy subtype-kentästä. Mahdollisia tarkastustoimenpiteitä ovat: - Jatkosrakomittaus - Ultraäänitarkastus - Lisäultraäänitarkastus Tarkastustoimenpiteen tila löytyy status-kentästä, mahdollisia tiloja ovat: - 'planned' = Tarkastus on suunniteltu - 'in_progress' = Tarkastus on käynnissä - 'done' = Tarkastus on valmis - 'on_hold' = Toimenpidettä ei voida tehdä, koska odottaa - 'cancelled' = Toimenpide on peruttu Lisäksi tarkastustoimenpiteet sisältävät seuraavat ominaisuustiedot: - 'uid' = kohteen yksilöivä id-tunnus - 'client_kirjausaika' = - 'kirjausaika' = - 'kuittausaika' = - 'type' = Havainnon alkuperäisen geometrian tyyppi, voi olla pistemäinen tai viivamainen - 'aloitusaika' = Ajankohta, jolloin toimenpide on aloitettu - 'lopetusaika' = Ajankohta, jolloin toimenpide on lopetettu - 'muokkausaika' = Viimeisin toimenpideilmoituksen muokkausajankohta - 'irrotus_pvm' = Ajankohta, jolloin tieto on haettu lähdejärjestelmästä

Dela med dig av öppna data

Producerar din organisation data som kan vara till nytta eller vara av intresse för andra? Vi erbjuder en plattform för att distribuera dina datamängder.