Avoindata.fi — Alla öppna data i Finland inom en tjänst

Avoindata.fi är ett centralt förvar för Open Data som släpptes av finska enheter. Open Data är digital information som kan användas fritt så länge som den ursprungliga källan krediteras. Förvaret innehåller dataset som publiceras av regeringen, kommunerna, företagen, organisationerna och individerna. Innehållet i varje dataset är deras utgivares ansvar.

I Avoindata.fi kan du söka öppna dataset samt publicera och redigera dina egna dataset.

Öppna data

Offentliga dataset som kan återanvändas i enlighet med given licens, användarrättighet

Interoperabilitet

Interoperabilitet inom verksamheten och mellan data och operativa system baserar sig på användningen av gemensamma rekommendationer

Avoindata.fi

Tjänsten för öppna data och interoperabilitetsverktyg