Vanliga frågor

Öppnadata-tjänsten

Vad är öppna data?

Öppna data är maskinläsbar information i digital form med öppen licens. Tack vare licensen kan öppna data användas fritt av alla i valfritt syfte. Öppna data kan vara till exempel demografiska uppgifter, kartuppgifter eller till och med platsinformation om bussar i realtid. Du kan bläddra bland dataseten som finns i tjänsten här.

Har Finlands öppna data internationell synlighet?

Europeiska dataportalen genomsöker alla data från Öppnadata, det vill säga Finland och Öppnadata får därigenom internationell synlighet. Dessutom jämförs Öppnadata med andra länders portaler för öppna data i flera olika jämförelser varje år, och vi har klarat oss bra i dessa jämförelser.

Hur utvecklas tjänsten Öppnadata?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar tjänsten med tanke på användarna enligt den övergripande agila metoden.

Vi strävar alltid efter att utveckla tjänsten i nära samarbete med användarna. Innan vi genomför nya funktioner eller förbättringar reflekterar vi alltid över vilka fördelar användaren får och vilka av de planerade förbättringarna skulle gynna användaren mest.

Vi uppdaterar nya egenskaper och förbättringar i tjänsten Öppnadata genast det är möjligt. Med andra ord utvecklas tjänsten faktiskt kontinuerligt.

Håll dig ajour med utvecklingen av tjänsten genom att följa oss på Twitter @avoindata.fi

Vem producerar tjänsten?

Öppnadata är en tjänst som produceras och uppdateras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vem producerar data i tjänsten?

Vem som helst kan ladda upp dataset med öppna data i tjänsten. Största delen av dataseten som finns i tjänsten har producerats av ämbetsverk, kommuner och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen. Även olika företag, sammanslutningar samt privatpersoner kan producera öppna data och dela dem i tjänsten Öppnadata. Du kan bläddra bland organisationer som producerar data i tjänsten här.

Vem ansvarar för innehållet i tjänsten?

De som producerar data i tjänsten ansvarar för dataseten, uppdateringen av dem och deras riktighet.

Öppnadata är en tjänst som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som uppdaterar tjänsten ser bland annat till att radera osakligt innehåll, uppdatera bruksanvisningen och webbplatsens funktioner. Du kan ge respons om tjänsten på ett kontaktformulär.

Använding av Öppnadata

Måste jag registera mig för att använda tjänsten?

Nej. Du kan bläddra i, följa och ladda ner dataset som finns på Öppnadata utan att registrera dig.

Registrering krävs endast om du vill lägga till dataset i tjänsten, bli medlem i organisationen eller uppdatera dataset.

Var hittar jag hälp med att använda tjänsten?

Hjälp med att använda tjänsten hittar du i guiden samt bland de vanliga frågorna. Det finns även en sökfunktion i guiden. Om du inte hittar vad du söker kan du kontakta tjänstens administratörer med ett kontaktformulär – vi hjälper gärna.

Jag lade märke till at set saknas innehåll i guiden. Hur ska jag göra?

Kontakta tjänstens administratörer med ett kontaktformulär. Berätta i meddelandet så noggrant som möjligt vad som saknas i guiden. Tjänsten utvecklas fortlöpande. Respons är alltid välkommen!

Jag hittade en länk som inte leder någonstans. Hur ska jag göra?

Kontakta tjänstens administratörer och berätta vilken länk inte fungerar.

Om det är fråga om en länk till ett dataset, kontakta administratören för datasetet i fråga. Tjänsten utvecklas fortlöpande. Respons är alltid välkommen!

Hur hittar jag statistik om tjänsten?

På statistiksidan kan du granska statistik gällande olika tjänster. På sidan hittar du till exempel de populäraste sökorden och de populäraste dataseten samt de populäraste organisationerna. Enskilda dataset och statistik gällande dataseten ser du i sidobalken på deras sidor.

Populära data

Vilka är de populäraste dataseten i tjänsten?

De populäraste dataseten i tjänsten Öppnadata är de finländska namnmaterialen i befolkningsdatasystemet. Du hittar fler populära dataset på sidan Populära dataset.

Var hittar jag  information om de populäraste finländska förnamnen?

Var hittar jag gällande kommunnamn?

Var hittar jag namn på personer som stupat i krig?

Dataseten

Hur hittar jag information om tjänsten?

Du kan antingen bläddra fritt bland dataseten eller använda sökfunktionen för att hitta vissa dataset, producenter eller applikationer. Med en avancerad sökning kan du ge närmare sökkriterier och hämta data på basis av exempelvis filformat eller licens.

Var hittar jag öppna data som produceras av andra länder?

Öppnadata är huvudsakligen avsedd för att dela öppna data som producerats i Finland.

Europeiska dataportalen genomsöker data från och upprätthåller förteckningar över de europeiska ländernas portaler för öppna data.

Varför visas fler dataset när jag är inloggad?

När du är inloggad visas även privata dataset från dina egna organisationer. Privata dataset döljs för andra än organisationens medlemmar till exempel på grund av de är ofullständiga.

Vad betyder det att ett dataset är privat?

Den användare som lagt till datasetet kan fastställa datasetet som privat, om han eller hon inte vill publicera det för alla. Detta kan exempelvis bero på att det saknas vissa uppgifter eller användaren vill prova hur man lägger till dataset.

Observera att dataseten alltid hör till en producent, och att medlemmarna i den producerande organisationen också ser producentens alla privata dataset.

Jag upptäckte ett fel i dataset. Hur ska jag göra?

Kontakta datasetets administratör och berätta vilket slags fel det är fråga om och i vilket dataset felet finns.

Du kan kontakta administratören för datasetet per e-post genom att klicka på knappen Ge respons till höger på sidan eller genom att kopiera administratörens e-postadress från datasetets tilläggsuppgifter.

Du kan även berätta om felet genom att använda diskussionsforumet Disqus nere på sidan.

Vad är datakategorier?

Datakategorier är ett sätt att kategorisera öppna data i olika teman, såsom trafik eller miljö och natur. Varje dataset ingår i minst en kategori, vilket gör det lättare att hitta information på webbplatsen.

Du hittar de kategorier som används i Öppnadata på sidan Datasetens kategorier.

Du kan redigera kategorier på fliken Kategorier för datasetet. Välj lämpliga kategorier för datasetet och välj Spara.

Uppdatering av data

Hurdan statistik kan jag få över mina egna dataset?

Du ser antalet gånger dina dataset har visats och laddats ner på varje datasets sida. På sidan Statistik hittar du dessutom information om exempelvis de populäraste dataseten.

Alla användare ser datasetens statistik.

Kan jag använda skandinaviska bokstäver i länkarna till mina filer? / Stöder Öppnadata IDNA?

Du kan inte använda skandinaviska bokstäver i URL-länkarna till dina filer, eftersom CKAN-plattformen som vår tjänst bygger på inte stöder skandinaviska tecken (eller IDNA) i fillänkar. Du kan emellertid använda skandinaviska bokstäver i filernas och datasetens namn.

Organisationer

Jag skapande en ny organisation, men den visas inte i tjänsten. Vad ska jag göra?

Din organisation väntar på godkännande från administrationen. Du får ett meddelande när din organisation har godkänts och du kan lägga till dataset.

Om du inte har fått ett bekräftande e-postmeddelande om att du skapat organisationen, eller om din organisation inte visas i tjänsten även om den godkänts, ska du kontakta tjänstens administratörer.

Person X har bytt arbetsplats, vad ska jag göra?

Om personen varit medlem i producentorganisationen kan du radera hans eller hennes medlemskap på fliken Medlemmar på organisationens sida. Du ska vara administratör för organisationen för att kunna hantera organisationsmedlemmarnas rättigheter och ta bort medlemmar. Om personen som bytt arbetsplats är den enda administratören i din organisation, ska du kontakta administratörerna för tjänsten och förklara situationen så att vi kan hjälpa dig.

Kom även ihåg att kontrollera att personen i fråga inte är administratör för något dataset. I tilläggsuppgifterna för ett dataset finns administratörens kontaktuppgifter. Personen behöver inte ha ett användarkonto i Öppnadata för detta. Uppdatera även datasetens administratörer.

Hurdan statistik kan jag få om min egen organisation?

Det har fastställts en regional täckning för min organisation. Vad innebär det?

Den regionala räckningen bestämmer hur stort område de data som producenten publicerar omfattar.

Det finns tre kategorier av regional täckning: hela landet, landskap, kommuner. Om de data som din organisation publicerar inte kan klassificeras enligt regional täckning, kan du välja en producenttyp för din organisation: statsförvaltning, offentlig service, läroanstalt/forskningsinstitut företag, sammanslutning/stiftelse, privatperson.

Du kan ändra den regionala täckningen på din organisations sida genom att välja Redigera och redigera Regional täckning/Producenttyp. Du bör har administratörsrättigheter för din organisation för att kunna redigera dess uppgifter.

Genomsökning

Vad innebär det att tjänsten gör en genomsökning?

Med genomsökning avses automatisk genomsökning av data från olika webbplatser till ett ställe; såsom Öppnadata.

Öppnadata genomsöker till exempel in Geodatakatalogen, varvid materialet i Geodatakatalogen även finns uppdaterat på Öppnadata. Genomsökningen gör det även lättare att hitta data i och med att det är möjligt att söka data centraliserat på en plats, istället för på flera olika webbplatser.

Vad betyder det att mitt innehåll genomsöks?

Att ditt innehåll genomsöks innebär att dina data kopieras automatiskt till Öppnadata dagligen. Med andra ord finns dina data i uppdaterad form såväl i din egen tjänst som på Öppnadata.

Om du redigerar dataseten i din egen tjänst, uppdateras ändringar automatiskt även på Öppnadata.

Om du vill att vi börjar genomsöka ditt innehåll, kan du kontakta tjänsten administratörer på ett kontaktformulär.

Alla data på Öppnadata genomsöks även för Europeiska dataportalen.

Vilket innehåll genomsöker Öppnadata?

Öppnadata genomsöker andra portaler för öppna data i Finland, till exempel HRI, Paikkatietohakemisto samt SYKE. För närvarande kan du se källorna som genomsöks på sidan Genomsökning.

Genomsöks Öppnadata av någon annan?

Ja, alla dataset i tjänsten Öppnadata genomsöks för Europeiska dataportalen.. Europeiska dataportalen genomsöker alla portaler för öppna data i Europa.