Hitta och använda data

Använd data

Tjänsten Öppnadata är avsedd för alla för att publicera och utnyttja öppna data. Alla som är intresserade av öppna data kan använda vår tjänst – journalister och apputvecklare lika väl som vanligt folk.

Vår tjänst är indelad i organisationer, dataset och applikationer. Dataseten är de öppna data vi tillhandahåller. Varje dataset tillhör någon organisation. I vårt appgalleri hittar du olika exempel på applikationer som använder öppna data i praktiken.

Du kan söka, bläddra, använda och ladda ner alla data i vår tjänst även om du inte har registrerat ett användarkonto. Genom att använda avancerad sökning hittar du enkelt data som intresserar just dig.

Dataset

Ett dataset består av information som närmare beskriver dess innehåll, det vill säga metadata, samt av ett eller flera datamängder.

I vår tjänst finns en växande mängd dataset inom olika ämnesområden. Du kan bläddra bland alla dataset i vår tjänst eller söka data som intresserar dig. Ur dataseten får du information om till exempel vilka namn som varit populära i Finland, hur staten har använt sina pengar och hur kommunindelningen ser ut just nu.

Datamängder

En datamängd är den del av ett datasätt som innehåller data.

Datamängderna kan innehålla till exempel:

Du kan ladda ner önskad datamängd för eget bruk genom att välja Ladda ner eller Öppna vid den datamängden.

Vissa datamängder har också försetts med Förhandsvisningar. Förhandsvisningarna kan var tabeller, grafer, kartor eller bilder som hjälper användaren att uppfatta datamängdens innehåll. Du kan titta närmare på förhandsvisningarna genom att välja önskad datamängd på datasetets sida.​​​​

Licenser

En licens fastställer vilka användarvillkor som gäller användningen av öppna data. Dataseten i våra öppna data har licenserats under en öppen licens, vilket innebär att alla data får användas av vem som helst i vilket syfte som helst.

Vi rekommenderar att dataset i öppna data licenseras under Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0) eller Creative Commons CC0 1.0. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa är att data som licenserats under CC0 1.0 kan användas utan att nämna källa. Licensen CC BY 4.0 kräver att du nämner källan när du använder licenserade data. De flesta av dataseten i vår tjänst är licenserade under dessa licenser.

Applikationer

I vår tjänst finns också applikationer som använder öppna data. De utgör exempel på olika typer av användning av öppna data och visar hur vi alla kan dra nytta av användningen. Applikationerna är till exempel olika mobilappar, visualiseringar eller webbsidor som använder öppna data.

Öppna data är till nytta inom flera olika ämnesområden. I vårt appgalleri finns exempel på applikationer som underlättar trafiken, visualiseringar av ekonomiska uppgifter och upphandlingar samt exempel på hur befolkningsdata kan användas.

Med hjälp av öppna data är det möjligt att skapa ett smidigare och mer jämlikt samhälle för oss alla.

Positioneringsapp – Blindsquare

Blindsquare är en applikation baserad på öppna data, som hjälper synskadade att röra sig. Appen beskriver näromgivningen och objekt i närheten för användare. Appen berättar till exempel om intressanta objekt i närheten och varnar när användaren närmar sig en gatukorsning. Blindsquare kan också röststyras.

Om du har programmerat en applikation som använder öppna data och vill presentera applikationen på vår webbplats kan du informera oss genom att fylla i formuläret. Du kan också informera oss om andra applikationer än dina egna. Vi kontaktar programmeraren och lägger till applikationen i vår tjänst.

Organisationer

En organisation är till exempel en person, ett företag eller en förening som har öppnat sina data för allmänheten. I vissa sammanhang kallas organisationerna också publicerare. Organisationerna publicerar och administrerar dataseten.

Sök data

Med sökfunktionen på startsida kan du söka organisationer, dataset och applikationer fri ordsökning.

Sökningen riktas automatiskt till både namnet på och beskrivningen av ett dataset, en organisation eller en applikation. Du kan avgränsa sökresultaten med hjälp av filtren i vänstra kanten.

Avancerad sökning

Du kan avgränsa din sökning bland dataseten genom att använda avancerad sökning. Med hjälp av den avancerade sökningen kan du till exempel definiera under vilken licens ett dataset är licenserat eller vilken organisations dataset du vill söka. Du kan också definiera om du vill söka bland dataseten, applikationerna eller båda två.

I avancerad sökning kan du välja mellan olika sökkriterier, till exempel sökinriktning, dataproducent eller datakategori.

Vid avancerad sökning kan du använda sökoperatorerna AND, OR och NOT.

  • Sökoperator AND: sökresultaten innehåller båda sökorden. Mellanslag fungerar också som sökoperator AND.
    Exempelvis sökningen inköpsfakturor AND staten ger dataset där orden staten och inköpsfakturor ingår.
  • Sökoperator OR: sökresultaten innehåller ett av eller båda sökorden.
    Exempelvis sökningen inköpsfakturor OR staten ger dataset där ordet staten eller ordet inköpsfakturor ingår.
  • Sökoperator NOT: sökresultaten innehåller endast det ena sökordet.
    Exempelvis sökningen inköpsfakturor NOT staten ger dataset där ordet inköpsfakturor ingår, men ordet staten saknas.