Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde

Granska rapport
Audience locations
Google analytics showing most audience locations (bot traffic is filtered out)

Granska rapport
Avoimuus (Five Stars)
Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Granska rapport
Least popular datasets
Google analytics showing top datasets with least views

Granska rapport
Most popular datasets
Google analytics showing top datasets with most views

Granska rapport
Most popular organizations
Google analytics showing most popular organizations by visited datasets

Granska rapport
Most popular resources
Google analytics showing most downloaded resources

Granska rapport
Most popular search terms
Google analytics showing most popular search terms

Granska rapport
Rikkinäiset linkit
Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Granska rapport

En SLA-rapport för tjänsten finns tillgänglig här.