Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary

View Report
Audience locations
Google analytics showing most audience locations (bot traffic is filtered out)

View Report
Avoimuus (Five Stars)
Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

View Report
Deprecated datasets
Datasets that have deprecated

View Report
Least popular datasets
Google analytics showing top datasets with least views

View Report
Most popular datasets
Google analytics showing top datasets with most views

View Report
Most popular organizations
Google analytics showing most popular organizations by visited datasets

View Report
Most popular resources
Google analytics showing most downloaded resources

View Report
Most popular search terms
Google analytics showing most popular search terms

View Report
Rikkinäiset linkit
Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

View Report

SLA report of the service is available in here.