Avlidna i samband med de finska krigen 1939-1945

Databasen innehåller uppgifter om avlidna finländare i försvarsmaktens tjänst, utländska frivilliga samt finländare som avlidit i Tysklands armé under de senaste krigen. Sammanlagt innehåller databasen uppgifter om ca 95 000 personer.

Databasens användargränssnitt finns på adressen https://www.sotasampo.fi/fi/.

Feedback önskas per mail till adressen kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Data har hämtats från databasen i 2022.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Riksarkivet
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Administratörens webbplats www.kansallisarkisto.fi
Senast redigerat 09.08.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 16.01.2015