Avlidna i samband med de finska krigen 1939-1945


Databasen innehåller uppgifter om avlidna finländare i försvarsmaktens tjänst, utländska frivilliga samt finländare som avlidit i Tysklands armé under de senaste krigen. Sammanlagt innehåller databasen uppgifter om ca 95 000 personer.

Databasens användargränssnitt finns på adressen www.arkisto.fi/menehtyneet.

Feedback önskas per mail till adressen avoindata@narc.fi.

Data har hämtats från databasen i juni 2014.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Kansallisarkisto
Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@arkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.arkisto.fi

Applikationer (1)

  • sotasampo-suomi-toisessa-maailmansodassa

    Sotasampo

    []

    Sotasammon avulla voit hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomesta toisessa maailmansodassa, ja tutkia esimerkiksi sodassa taistelleiden sukulaistesi vaiheita talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa. Sotasammon sovelluksien avulla voit tutkia esimerkiksi talvi- ja...
comments powered by Disqus