Avlidna i samband med de finska krigen 1939-1945

Databasen innehåller uppgifter om avlidna finländare i försvarsmaktens tjänst, utländska frivilliga samt finländare som avlidit i Tysklands armé under de senaste krigen. Sammanlagt innehåller databasen uppgifter om ca 95 000 personer.

Databasens användargränssnitt finns på adressen www.arkisto.fi/menehtyneet.

Feedback önskas per mail till adressen avoindata@narc.fi.

Data har hämtats från databasen i juni 2014.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@arkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.arkisto.fi
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 15.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 16.01.2015

Give feedback

comments powered by Disqus