Kuntaluettelo


Aineistossa on luettelot voimassa olevista ja lakanneista Suomen kunnista kuntanumeron mukaan nousevassa järjestyksessä. Aineisto on muodossa text/csv; charset=iso-8859-1.

HUOM Kuntanumero on aina kolminumeroinen, kuntanumeroita käsitellessä kuntiin numero 5-99 täytyy tarvittaessa lisätä etunollat jos ne puuttuvat tiedostomuodon vuoksi. Esim. kunta 5 Alajärvi -> 005 Alajärvi

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.01.2020
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Esko Kirjalainen
Den ansvarigas e-post esko.kirjalainen@dvv.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus