Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1733

Datasets

Show all →

793

Publishers

Show all →

61

Showcases

Show all →

Datasets

Company register

MODIFIED 09.08.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

MODIFIED 09.08.2020
Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

Tukes-avoindatajulkaisut

MODIFIED 09.08.2020
Tukes-avoindatajulkaisut

Survey on participation in the City of Vantaa 2020

MODIFIED 02.07.2020
Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta selvitettiin nyt toista kertaa kaupunkitasoisesti. Kysely lähetettiin 2000 vantaalaiselle. Otannassa painotettiin aikaisemman kokemuksen perusteella alle 60-vuotiaita, mutta muutoin otanta oli satunnainen. Kysely toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely oli auki 11.2.-28.2.2020. Kyselyyn vastasi 555 vantaalaista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin osallisuustyön seurannassa ja kehittämisessä. Tuloksia käytetään esim. osallisuuden strategiateeman työskentelyssä, viestintäkanavien kehitystyössä, ja osallistumismahdollisuuksien suunnittelussa. Kyselyn aiheita olivat osallisuuden kokemus, motivaatio ja mahdollisuudet osallistua, tiedotus- ja vaikuttamiskanavien tuttuus, osallistumisen vaikuttavuus, tyytyväisyys osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin, osallistumis- ja vaikuttamistapojen mieluisuus ja luottamus Vantaan kaupunkiin. Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu joitain vastaajien taustatietoja. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi. Tuplavastausten kohdalla (ie. vastaaja jättänyt vastauksen sekä postitse että verkossa) on poistettu verkkovastaus. [Linkki suomenkieliseen kyselylomakkeeseen](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake.pdf) [Linkki ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen / enkät på svenska](http://datastore.hri.fi/Vantaa/hallinto/Vantaan_kaupungin_osallisuuskysely_2020_kyselylomake_sv.pdf)

Air quality measurements which are collected using devices installed on trams from Helsinki

MODIFIED 26.06.2020
Air quality measurements which are collected using devices installed on trams from Helsinki. Three sensor sets have been moving on the streets of Helsinki, while one has been constantly at Helsinki Environmental Services (HSY) measuring station located at Mäkelänkatu. Measurements have been collected using Aeromon BH-12 measurement devices. The sampling rate of measurements is about one second. Sensor set id and location are included in the measurements. Data has been divided in files using the creation month and the knowledge whether the sensor sets have been moving or being at HSY supersite. - sporametri-movingsites-data0219.csv.gz consists of data collected with moving sensor sets in February 2019 - sporametri-supersite-data0319.csv.gz consists of data collected with sensor set located at HSY supersite in March 2019

The Digital Economy and Society Index (DESI) summary

MODIFIED 06.08.2020
Yhteenveto DESI vertailusta

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Showcases