Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1790

Datasets

Show all →

779

Publishers

Show all →

69

Showcases

Show all →

Datasets

Traffic emissions in the Helsinki metropolitan area

MODIFIED 23.01.2021
Information on Helsinki metropolitan area's greenhouse gas emissions by mode of transport in 1990 and 2000-2019. The data contains the sum of emissions in the whole metropolitan area as well as results broken down by city.

Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2019 WFS

MODIFIED 23.01.2021
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2019 WFS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue, Itä-Uudenmaan maakuntakaava) voimassa olevat merkinnät. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelua sisältäviin maakuntakaava -aineistoihin Uudenmaan alueella. Aineistoja hallinnoi Uudenmaan liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Paikkatietohakemiston CSW-rajapinta

MODIFIED 23.01.2021
Paikkatietohakemisto on valtakunnallinen metatietopalvelu, johon tallennetaan valtakunnallisten paikkatietoa tuottavien organisaatioiden ja kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailut. CSW-rajapinnan kautta Paikkatietohakemistoon tallennetut kuvailut voidaan hakea esimerkiksi toisen organisaation omille www-sivuille, ja näin kuvailuja ei tarvitse ylläpitää kuin yhdessä paikassa.

Lentosäähavaintosanoma METAR

MODIFIED 23.01.2021
Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen lentosäähavaintoasemilla tuotettuja lentosääsanomia. Havaintosuureita ovat tuuli, näkyvyys, kiitotienäkyvyys (RVR), vallitseva sää, pilvisyys, lämpötila, kastepiste ja ilmanpaine. Mitattavat havaintoarvot vaihtelevat asemittain. METAR julkaistaan 30 minuutin välein.

Luotaushavainnot

MODIFIED 23.01.2021
Sääluotaus (lämpötila, kosteus, paine, tuulen suunta ja nopeus) maanpinnalta noin 25 km korkeuteen.

Ilmanlaatumalli SILAM

MODIFIED 23.01.2021
SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition) on leviämismalli, joka on kehitetty ilmakehän koostumuksen ja ilmanlaadun arvioimiseksi sekä hätätilannepäätöksien tueksi. Aineisto sisältää ilmanlaatuennusteen keskeisimmille ympäristön haitallisille aineille: CO, NO, NO2, O3, SO2, PM10 ja PM2.5. Ennustemalllin data kattaa Euroopan alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville kerran vuorokaudessa.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.