Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1724

Datasets

Show all →

791

Publishers

Show all →

42

Showcases

Show all →

Datasets

Company register

MODIFIED 31.03.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän.

HSY:n kiertävät keräysautot

MODIFIED 31.03.2020
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) keräysautot kiertävät joka kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella. Aineistossa on autojen aikataulut ja keräyspaikat. Keräysautoihin voi kolmea eri jätelajia: kodin vaarallista jätettä (ei painekyllästettyä puuta, räjähteitä tai asbestia), sähkölaitteita ja metalliromua. Jätteet otetaan vastaan maksutta. Tarkemmat kierrätysohjeet ovat [HSY:n sivuilla](https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/keraysautot/Sivut/default.aspx?h=haitari5#Mitakeraysautoonvoituoda).

HSY:n vedenjakeluverkoston ylimääräinen verkostopaine

MODIFIED 31.03.2020
Aineistossa on esitetty HSY:n vedenjakeluverkoston ylimääräinen verkostopaine (m) eli paineen ja kiinteistön tarvitseman paineen erotus kiinteistöittäin. ​Mitä suurempi arvo on, sitä enemmän verkostopaine ylittää kiinteistön tarvitseman paineen. Jos arvo on negatiivinen, ei verkostopaine välttämättä riitä kiinteistön tarpeisiin. Ylimääräinen verkostopaine kiinteistössä kasvattaa hanojen virtaamia ja tätä kautta vedenkulutusta sekä voi lisätä verkoston kohinaääniä. Jos kiinteistöllä on runsaasti ylimääräistä verkostopainetta, voi painetta kiinteistössä alentaa vakiopaineventtiilillä. Jos taas verkostopaine on riittämätön, voi painetta nostaa kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella eli pumpulla. Aineisto on yhdistelmä useammasta lähteestä. Verkostopaine kunkin kiinteistön kohdalla on saatu HSY:n vedenjakeluverkoston hydraulisesta mallista. Jos verkostopaine vaihtelee vuorokauden eri aikoina, on ylimääräistä painetta laskettaessa käytetty alinta normaalisti esiintyvää painetta. Kiinteistökohtainen tarvittava paine on puolestaan laskettu kiinteistöllä sijaitsevan korkeimman rakennuksen kattokoron (korkeusasema merenpinnasta) ja maanpinnan korkotiedon avulla. Kiinteistössä vaadittavan painetason laskennassa käytettiin kaavaa käsikirjasta RIL 237-2-2010, Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Painetasovaatimus laskettiin kiinteistön ylimmän vedenkäyttöpisteen korkeuden ja kiinteistön vesijohtolaitteiden painehäviön summana: painetasovaatimus H = Hg + b missä - Hg on kiinteistön ylimmän vedenkäyttöpisteen korkeus, Hg = katon korkeus (metriä merenpinnasta) – 1m - b on kiinteistön vesijohtolaitteiden painehäviö, joka lasketaan seuraavasti: b= 15 + 0,5*n = kalusteiden painehäviö 5 m + tonttivesijohto 1 m + vesimittari 4 m + sisäinen putkisto yksikerroksisessa rakennuksessa 5 m + 0,5 m jokaista lisäkerrosta kohti. Kerroskorkeudeksi oletettiin 3 m. - Näiden avulla saadaan H = (katon korkeus merenpinnasta -1) + 15 + 0,5*(rakennuksen korkeus/3) Aineistossa ylimääräinen paine on esitetty metreinä vesipatsasta ja luokiteltu kymmenen metrin luokkiin. Kymmenen metriä on noin yksi baari painetta. Aineistossa voi olla virheitä. Siitä syystä tietoon yksittäisen kiinteistön ylimääräisestä verkostopaineesta tulee suhtautua suuntaa-antavana. Mikäli aineiston mukaan ylimääräistä painetta on runsaasti, on asia hyvä varmistaa mittauksin ennen venttiiliasennusta. **Luokittelu:** - alle 0 m: Ylimääräistä verkostopainetta ei ole tai verkostopaine on riittämätön kiinteistön tarpeeseen. - 0-10 m: Ylimääräistä verkostopainetta on alle 10 metriä. Verkostopaine on sopiva kiinteistön tarpeisiin - 10-20 m: Ylimääräistä verkostopainetta on kymmenestä kahteenkymmeneen metriin. - 20-30 m: Ylimääräistä verkostopainetta on 20-30 metriin. - yli 30 m: Ylimääräistä verkostopainetta on yli 30 metriä.

Metsäalan käsitekaaviot

MODIFIED 31.03.2020
Metsäalan sanaston käsitekaaviot

Historical guide maps of the City of Helsinki

MODIFIED 25.03.2020
Historiallisia opaskarttoja Helsingistä vuosilta 1940, 1952, 1962 ja 1999. Opaskartat sisältävät mm. seuraavia tietoja: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, asuntoalueet, teollisuusalueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartoissa on esitetty joitakin nähtävyyksiä ja julkisia palveluja. **Koordinaatisto(t):** - ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista. **Rajapintapalvelujen osoitteet:** - WMS-rajapinta: [https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms](https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms?request=getCapabilities) **WMS-tasot** - Opaskartta_1940 - Opaskartta_1952 - Opaskartta_1962 - Opaskartta_1999 Ylläpitäjä: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, Kaupunkimittauspalvelut #Helsingin opaskartta 1940 Helsingin kaupungin opaskartta vuodelta 1940. Julkaissut Frenckellin Kirjapaino O.Y. Kartta tehtiin suunniteltuja vuoden 1940 olympialaisia varten. Raitiotie- ja bussilinjat. Kilpailu- ja harjoittelupaikat. Kääntöpuolella katu-, nähtävyys- ja ulkomaiden edustustoluettelo viidellä kielellä. Neliväripainatus koossa 58 cm x 61 cm, Frenckellin kirjapainosta. #Helsingin opaskartta 1952 Helsingin matkailijakartta (*Turistkarta över Helsingfors*) vuodelta 1952. Kartta päivitettiin vuoden 1940 olympialaisia varten laaditusta kartasta toteutuvia olympialaisia varten. Raitiotie- ja bussilinjat. Kilpailu- ja harjoittelupaikat. #Helsingin opaskartta 1962 Helsingin keskustan kartta vuodelta 1962. Painanut Suomalaisen kirjallisuuden kirjapaino oy. Kartassa on raitiotie- ja bussilinjat sekä kolmiulotteisia piirroksia mielenkiintoisista paikoista. #Helsingin opaskartta 1999 Helsingin kaupungin opaskartta vuodelta 1999 on ensimmäinen digitaalisesti tuotettu opaskartta Helsingistä.

Merikartan reittijaot

MODIFIED 24.03.2020
Merikartan reittijakojärjestelmät.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.