Hallinnonalakooste

Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Luotu: tammikuu 16, 2019, 05:01 (UTC)

Lataa: CSV JSON

Tulokset


Organisaatio Tietoaineistojen lukumäärä Uusia tietoaineistoja Laatu Aineistossa käytetyt tiedostomuodot
16.01.2019 16.01.2018 16.01.2017 17.01.2016 Viime kuussa Viim. 6kk
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 211 32 26 17 21 25
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 51 4 4 4 21 25
Liikennevirasto 143 14 11 10 0 0
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 8 5 3 3 0 0
Viestintävirasto 9 9 8 0 0 0
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 141 12 11 9 8 10
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 3 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 24 5 4 3 0 1
Suomen ympäristökeskus SYKE 114 6 6 5 8 9
Oikeusministeriön hallinnonala 6 6 5 5 0 0
Oikeusministeriö 6 6 5 5 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 19 13 12 11 1 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 6 5 5 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 0 0 0
Kansallisarkisto 4 3 3 3 1 1
Museovirasto 8 3 3 3 0 0
Puolustusministeriön hallinnonala 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriön hallinnonala 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 12 11 11 8 1 1
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 10 10 8 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 1 1 1 0 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 0 0 0 1 1
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 37 29 24 24 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 2 0 0
Geologian tutkimuskeskus 30 22 21 21 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 1 1 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3 3 0 0 0 0
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala 8 7 5 3 0 1
Valtioneuvoston kanslia 8 7 5 3 0 1
Valtiovarainministeriön hallinnonala 242 234 227 217 0 0
Valtiovarainministeriö 219 218 214 208 0 0
Hansel 2 1 0 0 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 0 0 0
Tilastokeskus 9 3 3 3 0 0
Valtiokonttori 3 3 3 3 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 0 0 0 0
Verohallinto 2 2 2 1 0 0
Väestörekisterikeskus 5 5 4 2 0 0
Ympäristöministeriön hallinnonala 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Tietoaineistot on laskettu avoindata.fi-palvelusta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.