Hallinnonalakooste

Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Luotu: lokakuuta 4, 2023, 05:00 (UTC)

Lataa: CSV JSON

Tulokset


Tuottaja Tietoaineistojen lukumäärä Uusia tietoaineistoja Laatu Aineistossa käytetyt tiedostomuodot
04.10.2023 04.10.2022 04.10.2021 04.10.2020 Viime kuussa Viim. 6kk
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 28 28 28 28 0 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 28 28 28 28 0 0
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 16 13 12 12 0 3
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 15 12 11 11 0 3
Oikeusministeriön hallinnonala 5 5 5 5 0 0
Oikeusministeriö 5 5 5 5 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 23 23 21 20 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7 7 7 6 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 6 6 4 4 0 0
Museovirasto 9 9 9 9 0 0
Puolustusministeriön hallinnonala 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriön hallinnonala 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 19 19 17 15 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 11 11 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 4 4 3 1 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 4 4 4 4 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 36 34 34 32 0 1
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 1 1 1 0 0
Geologian tutkimuskeskus 27 26 26 26 0 1
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 2 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5 5 5 3 0 0
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala 9 9 9 9 0 0
Valtioneuvoston kanslia 9 9 9 9 0 0
Valtiovarainministeriön hallinnonala 243 239 239 237 0 0
Valtiovarainministeriö 220 220 220 220 0 0
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 8 6 6 5 0 0
Hansel 3 3 3 3 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Valtiokonttori 8 6 6 5 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriön hallinnonala 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Tietoaineistot on laskettu avoindata.fi-palvelusta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.