Hallinnonalakooste

Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Luotu: elokuu 10, 2020, 05:00 (UTC)

Lataa: CSV JSON

Tulokset


Organisaatio Tietoaineistojen lukumäärä Uusia tietoaineistoja Laatu Aineistossa käytetyt tiedostomuodot
10.08.2020 11.08.2019 11.08.2018 11.08.2017 Viime kuussa Viim. 6kk
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 23 22 18 0 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 32 4 4 4 0 0
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (ent. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) 10 10 9 5 0 0
Viestintävirasto 9 9 9 9 0 0
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 151 123 106 8 0 3
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 20 2 1 1 0 0
Suomen ympäristökeskus SYKE 130 120 104 6 0 3
Oikeusministeriön hallinnonala 6 6 6 6 0 0
Oikeusministeriö 6 6 6 6 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 17 16 15 13 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 6 6 6 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 4 4 3 3 0 0
Museovirasto 6 5 5 3 0 0
Puolustusministeriön hallinnonala 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriön hallinnonala 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 14 14 13 13 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 10 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 1 1 1 1 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 3 3 2 2 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 37 29 29 27 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 2 0 0
Geologian tutkimuskeskus 30 22 22 21 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 1 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3 3 3 3 0 0
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala 9 9 8 6 0 0
Valtioneuvoston kanslia 9 9 8 6 0 0
Valtiovarainministeriön hallinnonala 247 240 235 231 0 4
Valtiovarainministeriö 220 220 219 217 0 0
Digi- ja väestötietovirasto 8 7 5 4 0 1
Hansel 3 1 1 0 0 2
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Tilastokeskus 7 3 3 3 0 1
Valtiokonttori 5 5 3 3 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriön hallinnonala 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Tietoaineistot on laskettu avoindata.fi-palvelusta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.