Hallinnonalakooste

Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Luotu: huhtikuu 16, 2021, 05:00 (UTC)

Lataa: CSV JSON

Tulokset


Organisaatio Tietoaineistojen lukumäärä Uusia tietoaineistoja Laatu Aineistossa käytetyt tiedostomuodot
16.04.2021 16.04.2020 17.04.2019 17.04.2018 Viime kuussa Viim. 6kk
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 36 4 4 4 0 32
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 36 4 4 4 0 32
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 146 12 10 9 2 94
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 10 2 2 1 0 8
Suomen ympäristökeskus SYKE 135 9 7 7 2 86
Oikeusministeriön hallinnonala 6 6 6 6 0 0
Oikeusministeriö 6 6 6 6 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 18 16 16 15 0 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 6 6 6 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 4 4 4 3 0 0
Museovirasto 7 5 5 5 0 1
Puolustusministeriön hallinnonala 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriön hallinnonala 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 16 14 14 13 1 2
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 10 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 3 1 1 1 1 2
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 3 3 3 2 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 37 29 29 29 0 8
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 2 0 0
Geologian tutkimuskeskus 30 22 22 22 0 8
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 2 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3 3 3 3 0 0
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala 9 9 9 8 0 0
Valtioneuvoston kanslia 9 9 9 8 0 0
Valtiovarainministeriön hallinnonala 261 239 234 233 0 19
Valtiovarainministeriö 220 220 219 218 0 0
Digi- ja väestötietovirasto 9 7 5 5 0 1
Hansel 3 1 1 1 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Tilastokeskus 19 2 2 2 0 17
Valtiokonttori 6 5 3 3 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriön hallinnonala 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Tietoaineistot on laskettu avoindata.fi-palvelusta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.