Hallinnonalakooste

Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Luotu: huhtikuuta 23, 2024, 05:00 (UTC)

Lataa: CSV JSON

Tulokset


Tuottaja Tietoaineistojen lukumäärä Uusia tietoaineistoja Laatu Aineistossa käytetyt tiedostomuodot
23.04.2024 24.04.2023 24.04.2022 24.04.2021 Viime kuussa Viim. 6kk
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 31 31 31 31 0 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 31 31 31 31 0 0
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 17 14 14 13 0 0
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 16 13 13 12 0 0
Oikeusministeriön hallinnonala 5 5 5 5 0 0
Oikeusministeriö 5 5 5 5 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 24 23 21 21 0 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7 7 7 7 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 7 6 4 4 0 1
Museovirasto 9 9 9 9 0 0
Puolustusministeriön hallinnonala 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriön hallinnonala 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 19 19 17 17 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 11 11 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 4 4 3 3 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 4 4 4 4 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 40 38 37 35 0 1
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 1 1 0 0
Geologian tutkimuskeskus 31 29 29 29 0 1
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 2 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5 5 5 3 0 0
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala 9 9 9 9 0 0
Valtioneuvoston kanslia 9 9 9 9 0 0
Valtiovarainministeriön hallinnonala 245 243 239 239 0 2
Valtiovarainministeriö 220 220 220 220 0 0
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 8 8 6 6 0 0
Hansel 3 3 3 3 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Valtiokonttori 10 8 6 6 0 2
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriön hallinnonala 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.