Most popular datasets

Matomo showing top datasets with most views

Generated: February 4, 2023, 12:55 (UTC)

OptionsDownload: CSV JSON

Results

Organizations that have published data

Publisher
Hausjärvi
Humppila
Hämeenlinna
Iisalmi
Imatra
Yksityishenkilöt
Jyväskylä
Kaarina
Kemijärvi
Kirkkonummi
Kuhmo
Lappeenranta
Lempäälä
Marttila
Merikarvia
Mikkeli
Naantali
Oulu
Paimio
Pori
Porvoo
Vaasa
Valkeakoski
Puolustusministeriö
Valtiokonttori
Tulli
Verohallinto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ilmatieteen laitos
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtioneuvoston kanslia
Ympäristöministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
QPR Software Oyj
Yleisradio
Tampere
Suomi syö ja juo -hanke
Geologian tutkimuskeskus
Museovirasto
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Kuopio
Postimuseo
Kansallisarkisto
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
Korkeasaaren eläintarha
Helsingin kaupunginkanslia
Palmia
Stara
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala
Forum Virium Helsinki Oy
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi / hallinto- ja talousyksikkö
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi / maankäyttö
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Espoon kaupungin konsernihallinto
Kauniaisten kaupungin yleishallinto / rahatoimisto
Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala / talous- ja hallintopalvelut
Kansalliskirjasto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Hämeen liitto
Kainuun liitto
Aalto-Yliopisto
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Maanmittauslaitos
Kepa ry
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos
Työväenmuseo Werstas
Yhdistykset ja säätiöt
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto
Lapin liitto
Varsinais-Suomen liitto
Pirkanmaan liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Savon liitto
Päijät-Hämeen liitto
Uudenmaan liitto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Oulun yliopisto
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Julkisen hallinnon standardisalkku
Valtiovarainministeriö
Luonnonvarakeskus
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Oikeusministeriö
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Suomen kuntaliitto ry
Hämeen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tilastokeskus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Gispo Oy
Lahti
Patentti- ja rekisterihallitus
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Blom Kartta Oy
Hansel
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
Lahden ammattikorkeakoulu
Turku
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy
Suomen Asiakastieto
Caidio
CGI
Väylävirasto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkirakenne ja ympäristö
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kadut ja puistot
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Yhteiset palvelut
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Liikunta
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Kulttuuri
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Kirjasto- ja asukaspalvelut
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Toisen asteen koulutus
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja konsernipalvelut
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Perusopetus
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia
Helen Oy
Suomen Lajitietokeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
Suomen metsäkeskus
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
KIRA-digi
Musiikkiarkisto
Tampereen kaupunki
Kela (Kansaneläkelaitos)
Kirjastot.fi
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
Siilinjärven kunta