Administrative Branch Summary

Dataset statistics by administrative branch summary

Generated: March 4, 2024, 05:00 (UTC)

Download: CSV JSON

Results


Publisher Dataset count New datasets Avg. openness score Data formats
04.03.2024 05.03.2023 05.03.2022 05.03.2021 Last month Last 6 months
Liikenne- ja viestintäministeriö's administrative branch 29 29 29 29 0 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 29 29 29 29 0 0
Maa- ja metsätalousministeriö's administrative branch 17 14 14 13 0 0
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 16 13 13 12 0 0
Oikeusministeriö's administrative branch 5 5 5 5 0 0
Oikeusministeriö 5 5 5 5 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö's administrative branch 24 23 21 20 0 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7 7 7 6 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 7 6 4 4 0 1
Museovirasto 9 9 9 9 0 0
Puolustusministeriö's administrative branch 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriö's administrative branch 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö's administrative branch 19 19 17 16 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 11 11 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 4 4 3 2 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 4 4 4 4 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö's administrative branch 40 38 37 35 1 1
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 1 1 0 0
Geologian tutkimuskeskus 31 29 29 29 1 1
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 2 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5 5 5 3 0 0
Valtioneuvoston kanslia's administrative branch 9 9 9 9 0 0
Valtioneuvoston kanslia 9 9 9 9 0 0
Valtiovarainministeriö's administrative branch 245 241 239 239 0 2
Valtiovarainministeriö 220 220 220 220 0 0
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 8 7 6 6 0 0
Hansel 3 3 3 3 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Valtiokonttori 10 7 6 6 0 2
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriö's administrative branch 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metricdevised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.