Administrative Branch Summary

Dataset statistics by administrative branch summary

Generated: May 25, 2020, 05:00 (UTC)

Download: CSV JSON

Results


Organisation Dataset count New datasets Avg. openness score Data formats
25.05.2020 26.05.2019 26.05.2018 26.05.2017 Last month Last 6 months
Liikenne- ja viestintäministeriö's administrative branch 51 23 22 18 0 5
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 32 4 4 4 0 5
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (ent. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) 10 10 9 5 0 0
Viestintävirasto 9 9 9 9 0 0
Maa- ja metsätalousministeriö's administrative branch 148 120 105 8 0 1
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 20 2 1 1 0 0
Suomen ympäristökeskus SYKE 127 117 103 6 0 1
Oikeusministeriö's administrative branch 6 6 6 5 0 0
Oikeusministeriö 6 6 6 5 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö's administrative branch 17 16 15 13 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 6 6 6 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 4 4 3 3 0 0
Museovirasto 6 5 5 3 0 0
Puolustusministeriö's administrative branch 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriö's administrative branch 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö's administrative branch 14 14 13 13 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 10 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 1 1 1 1 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 3 3 2 2 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö's administrative branch 37 29 29 27 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 2 0 0
Geologian tutkimuskeskus 30 22 22 21 0 0
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 1 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3 3 3 3 0 0
Valtioneuvoston kanslia's administrative branch 8 8 7 5 0 0
Valtioneuvoston kanslia 8 8 7 5 0 0
Valtiovarainministeriö's administrative branch 244 237 235 229 0 1
Valtiovarainministeriö 220 219 219 216 0 0
Digi- ja väestötietovirasto 7 5 5 3 0 0
Hansel 1 1 1 0 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Tilastokeskus 7 3 3 3 0 1
Valtiokonttori 5 5 3 3 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriö's administrative branch 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Dataset counts are based on submission statistics from avoindata.fi. Open data quality rating is based on a metricdevised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.