Administrative Branch Summary

Dataset statistics by administrative branch summary

Generated: February 24, 2021, 05:00 (UTC)

Download: CSV JSON

Results


Organisation Dataset count New datasets Avg. openness score Data formats
24.02.2021 25.02.2020 25.02.2019 25.02.2018 Last month Last 6 months
Liikenne- ja viestintäministeriö's administrative branch 37 32 4 4 0 5
Liikenne- ja viestintäministeriö 0 0 0 0 0 0
Ilmatieteen laitos 37 32 4 4 0 5
Maa- ja metsätalousministeriö's administrative branch 154 30 10 9 30 104
Maa- ja metsätalousministeriö 0 0 0 0 0 0
Luonnonvarakeskus 1 1 1 1 0 0
Maanmittauslaitos 20 20 2 1 0 0
Suomen ympäristökeskus SYKE 133 9 7 7 30 104
Oikeusministeriö's administrative branch 6 6 6 6 0 0
Oikeusministeriö 6 6 6 6 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö's administrative branch 18 17 16 13 0 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 6 6 6 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 1 1 0 0
Kansallisarkisto 4 4 4 3 0 0
Museovirasto 7 6 5 3 0 1
Puolustusministeriö's administrative branch 3 3 3 3 0 0
Puolustusministeriö 3 3 3 3 0 0
Sisäministeriö's administrative branch 0 0 0 0 0 0
Sisäministeriö 0 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö's administrative branch 14 14 14 13 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 10 10 10 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 1 1 1 1 0 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 3 3 3 2 0 0
Työ- ja elinkeinoministeriö's administrative branch 37 34 29 29 0 3
Työ- ja elinkeinoministeriö 0 0 0 0 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 2 2 2 2 0 0
Geologian tutkimuskeskus 30 27 22 22 0 3
Patentti- ja rekisterihallitus 2 2 2 2 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3 3 3 3 0 0
Valtioneuvoston kanslia's administrative branch 9 9 9 8 0 0
Valtioneuvoston kanslia 9 9 9 8 0 0
Valtiovarainministeriö's administrative branch 261 242 234 233 12 15
Valtiovarainministeriö 220 220 219 218 0 0
Digi- ja väestötietovirasto 9 7 5 5 1 1
Hansel 3 1 1 1 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 1 1 0 0
Tilastokeskus 19 5 2 2 11 13
Valtiokonttori 6 5 3 3 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1 1 1 1 0 0
Verohallinto 2 2 2 2 0 0
Ympäristöministeriö's administrative branch 12 12 12 12 0 0
Ympäristöministeriö 12 12 12 12 0 0

Dataset counts are based on submission statistics from avoindata.fi. Open data quality rating is based on a metricdevised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.