BPMN, Business Process Model and Notation

BPMN, Business Process Model and Notation 1.0.0

BPMN on prosessinkuvauksen notaatiomalli. BPMN-notaatiota suositellaan käytettäväksi prosessien mallintamiseen kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvauksissa.

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Data last updated 14 July 2014
Metadata last updated 14 July 2014
Created 14 July 2014
SHA256 -