Kaarinan kaupungin ostolaskut 2020

Maturity: Current version

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/b04e6cb1-1dc5-4a3c-a870-35f76eba3e14/resource/b1170634-7b14-4d24-924f-e32c2f90f81d/download/ostolaskudata-2020.xlsx

Kaupungin ostolaskudata sisältää kaupungin palvelualueiden tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut.

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
May 28, 2021
Created
May 28, 2021
Format
XLSX
License
Creative Commons Nimeä 4.0
Temporal Granularity
Temporal Coverage
01.01.2020 - 31.12.2020

Technical extra information

Name
Kaarinan kaupungin ostolaskut 2020
Size
2520794
Data status
Current version
Coordinate system
upload
SHA256
46596455241816bf59ee14cc02b4f4257331ce9b23bca4febbb36955b9a4bf9b