KIRA-Digi hankkeen loppuraportti, Hollolan kunnan rakennuslupatietojen massadigitointi

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/0485ffea-22d0-47c8-8417-83605c49f9bc/resource/29d50ea6-3e82-4fc7-adb6-2052a264d9ca/download/kira-digi-loppuraportti_allekirjoitettu.pdf

From the dataset abstract

KIRA-Digi hankkeen loppuraportti, Hollolan kunnan rakennuslupatietojen massadigitointi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet: • Rakennusvalvonnan arkistoidun tiedon massadigitointi • Digitoidun aineiston automaattinen kohdistaminen nykytilannetietoihin alkuperäisten tietojen perusteella • Rakennusten tieto- ja arkistoaineiston kokoaminen rakennuksen pysyvän rakennustunnuksen alle • Digitoinnin ja tiedon käsittelyn menettelytapojen kehittäminen laajempaa digitointityötä ja sähköisen arkistointiratkaisun toteuttamista varten • Arkistoidun aineiston hyödynnettävyyden ja käytettävyyden parantaminen eri käyttäjäryhmien ja käyttötarkoitusten tietotarpeet huomioiden

Source: KIRA-Digi-hankkeen loppuraportti, rakennuslupatietojen massadigitointi

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
July 4, 2019
Created
July 4, 2019
Format
PDF
License
License Not Specified
Update Frequency
None

Technical extra information

Name
KIRA-Digi hankkeen loppuraportti, Hollolan kunnan rakennuslupatietojen massadigitointi
Size
1343193
Data status
Coordinate system
clean
SHA256
891dadaa7b08d8c6954d02982af376c5c00f2bc3b28f690f0128052fe5c91d28