Kuopion ilmanlaatuennuste 2035 shapefile-aineisto

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/bd768af9-ec5b-4943-bfc7-88e6981a5e75/resource/ae87e823-1f12-452a-b345-f08992f09fc8/download/ilmanlaatu_2035_ennuste.zip

Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen aiheuttamat typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) kokonaispitoisuudet. Tulokset on esitetty lyhytaikaispitoisuuksille (vuorokausiarvo) ja pitkäaikaispitoisuuksille (vuosikeskiarvo) vuoden 2035 ennustetilanteessa.

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
August 28, 2020
Created
August 28, 2020
Format
SHP (ESRI SHAPE)
License
Creative Commons Attribution
Temporal Coverage
01.01.2017 - 01.01.2035

Technical extra information

Name
Kuopion ilmanlaatuennuste 2035 shapefile-aineisto
Size
1326334
Data status
Coordinate system
ETRS89 / GK27FIN
SHA256
ba4170567b7e2eaa43413b95a4403d4bad9a605c0f275d9649581235ff7032f3