Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019

Aineisto Lounaistiedon karttapalvelussa

From the dataset abstract

Tämä aineisto sisältää 6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa tuotettua paikkatietoaineistoa kiviaineshuollon tukialueiksi mahdollisesti kelpaavista alueista Varsinais-Suomessa. Aineisto on syntynyt tarkastelemalla kiviaineshuollon edellytyksiä ja esteitä maakunnallisella tasolla, ja se on tarkoitettu tarkemman suunnittelun tueksi. Aineiston syntyprosessi ja hyödyntämismahdollisuudet on kuvattu erillisessä raportissa ”Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa”.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Source: Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 9 August 2023
Metadata last updated 9 August 2023
Created 9 August 2023
SHA256 -