Marttilan kunnan ostolaskut 2021

Marttilan kunnan ostolaskut 2021

From the dataset abstract

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Source: Marttilan kunnan ostolaskut 2021

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format XLSX
Size 483960
Temporal Coverage -
Last updated 3 August 2022
Created 3 August 2022
SHA256 1c3c7482c136308f5b9704516a561cadc65c09425d803ef0592620e98b54c88c