http://kartta.nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WMSServer

URL: http://kartta.nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WMSServer

From the dataset abstract

Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet on Museoviraston WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa karttatason nimi): Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet (Muinaisjäännökset ja muut kulttuuperintökohteet, piste), Muinaisjäännösten aluerajaukset (Muinaisjäännökset ja muut kulttuuperintökohteet, alue), Rakennusperintörekisterin suojellut rakennukset (Suojellut rakennukset, piste), Rakennusperintörekisterin suojeltujen rakennusten aluerajaukset (Suojellut rakennukset, alue), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt alueet (RKY, alue), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt pisteet (RKY, piste), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt viivat (RKY, viiva), Maailmanperintökohteet (Maailmanperintö, alue), Maailmanperintökohteiden pistekohteet (Maailmanperintö, piste).

Palvelu perustuu Museoviraston ylläpitämien rekisterien tietoihin. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Rakennusperintöaineistossa on myös kohteita, joita koskevia tietoja voi olla toisten viranomaisten rekistereissä.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Source: Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WMS

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
April 6, 2018
Created
April 6, 2018
Format
unknown
License
Creative Commons Nimeä 4.0
Update Frequency
None

Technical extra information

Name
http://kartta.nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_KulttuuriymparistoSuojellut/MapServer/WMSServer
Coordinate system
SHA256
-