Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2011-2015

URL: https://data.ouka.fi/data/fi/dataset/0639f567-f193-4a01-9923-05d73b8571b3/resource/4fbdfa46-7c8a-4666-ab5f-6f93d19649bd/download/lasten-paivahoidon-asiakasmaaria-oulun-kaupungissa-2011-2015.xlsx

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet lapset.

Source: Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
October 30, 2017
Created
October 30, 2017
Format
XLSX
License
CC-BY-4.0

Technical extra information

Name
Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2011-2015
Size
12007
Coordinate system
SHA256
-