Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma

Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma 0.1.0

Avoimen datan suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseksi laadittiin kohdealueen tietovarantojen avaamisen periaatteet. Kohdealueen 150:stä keskeisestä tietovarannoista on nykyisin avattu ainoastaan 7 prosenttia. Suunnitelmien perusteella 21% tietovarannoista voidaan ainakin osittain avata julkisiksi. 30%:n osalta todettiin lisäselvitystarpeita. Kohdealueelle ominaisen terveys- ja henkilötietojen arkaluonteisuuden vuoksi 39% tietovarannoista luokiteltiin ei-avattaviksi.

Tietovarantojen avaaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti pääosin osana muita kehityshankkeita. Myös joitakin erillisiä toimenpiteitä tietovarantojen tietojen jakamiseksi on suunnitteilla.

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format ZIP
clean
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Last updated 25 August 2014
Created 25 August 2014
SHA256 46fb46aeef0450e17f0320c34d393c7ff96040f2dea4c964f4723bc9f704d79d