Terveysasemien saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013

Terveysasemien saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 (SHP)

From the dataset abstract

Aineistossa on esitetty Varsinais-Suomen terveysasemien saavutettavuus tieverkkoa pitkin vuonna 2013. Aineisto on Varsinais-Suomen liiton vuosina 2012–2013 keräämä ja osoitepaikantama, ja Varsinais-Suomen kuntien vuoden 2013 alussa tarkistama aineisto terveysasemista maakunnan alueelta. Terveysasemien saavutettavuutta on aineistossa kuvattu muutaman kilometrin välein tuotetuin saavutettavuusvyöhykkein, jotka on luotu Digiroad 2011 -aineiston pohjalta.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Source: Terveysasemien saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format SHP
Size 11048821
Temporal Coverage -
Data last updated 4 August 2023
Metadata last updated 9 August 2023
Created 4 August 2023
SHA256 93697ae0d927ddc26e6054dbab73b3ff6cf9cb5f47446a3f85f5cb76a01d8cd0