Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/f783bacf-392c-4c37-997f-b6354fffe4fa/resource/d88a349f-46bf-4d78-bd8e-a65dd95cf03e/download/viitearkkitehtuuri-2025-v1.0-21012021.pdf

From the dataset abstract

Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Source: Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
April 16, 2021
Created
April 16, 2021
Format
PDF
License
Creative Commons Attribution 4.0

Technical extra information

Name
Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025
Size
3693971
Data status
Coordinate system
upload
SHA256
decab3162f7a485dd8682c5662450259ff8376c29148ddd8ff012a80a917796e