Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WFS)

Tilastokeskuksen palvelurajapinta on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat INSPIRE:n ja paikkatietolain velvoittamat aineistot: 1) Tilastoyksiköt: Tilastoissa käytetyt aluejaot (kunta, suuralue, maakunta, seutukunta, AVI-alue, ELY-alue) 2) Yleishyödylliset ja julkiset palvelut: Oppilaitokset (peruskoulut, lukiot ja yhtenäiskoulut) 3) Tuotanto- ja teollisuuslaitokset: Tuotanto- ja teollisuuslaitokset 4) Väestöjakauma tilastoissa käytetyillä aluejaoilla.

Muita rajapinnalla julkaistuja aineistoja - Väestöjakauma 5 km x 5 km -ruuduittain - Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo)

Aineistoja hallinnoi Tilastokeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja (http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html).

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Maintainer Tilastokeskus
Maintainer email Tilastokeskus
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Tilastokeskus
  Author email Tilastokeskus
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus
  Interoperability Tools
  Statistics Finland
  Other
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WFS)

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 19
  All time visits: 84
  All time downloads: 20
  Last Modified: 14.01.2019
  Created: 01.03.2018

  Show change log >