Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot 2002

Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot 2002

From the dataset abstract

Viiva-aineisto on kerätty maastossa ja tarkoituksena oli selvittää Turku–Houtskari-laivaväylän rantojen tyypit ja eroosiovauriot. Rannat on jaettu kahdeksaan luokkaan (rakennetut, kallio, lohkare, kivikko, loiva moreeni, jyrkkä moreeni, hiekka ja hienoaines) ja vauriotasot kolmeen (suuri, pieni ja järviruokovaurio). Aineisto on kerätty Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Aineisto on kerätty maastossa kesä–syyskuussa 2002. Lisätietoja Pro Gradusta: Kukkonen, M. (2004). Eroosiovauriokartoitus ja rantaeroosion suhde eri tekijöihin matkustaja-laivaväylien varrella Saaristomerellä.

Aineisto soveltuu Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyyppien ja eroosiovaurioiden tarkasteluun.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Source: Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot 2002

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format TAB
Size 267556
Temporal Coverage -
Data last updated 4 August 2023
Metadata last updated 4 August 2023
Created 4 August 2023
SHA256 fd92c4a65b54ffb624dbbefb0a9b772fded6eb029841be1da004775714e89ced