Turun kaupungin katujen kunnossapitorajapinta

Kunnossapitorajapinnan dokumentaatio

From the dataset abstract

Turku on jaettu viiteen katu- ja viheralueiden kunnossapidon alueurakka-alueeseen. Urakoitsijoiden kanssa on sovittu kunnossapitokaluston seurantajärjestelmätietojen avoimesta jakamisesta. Tiedoista ilmenee millä kaduilla kunnossapidon ajoneuvo on kulkenut, ja mitä toimenpidettä se on tehnyt.

Source: Turun kaupungin katujen kunnossapitorajapinta

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format YAML, HTML
Temporal Coverage -
Data last updated 8 February 2023
Metadata last updated 8 February 2023
Created 8 February 2023
SHA256 -