Filters

210 datasets found

  Aineistossa on Kuopion kaupungin äänestysaluejako sekä alueiden numerotunnus ja nimi. Äänestysaluejaon muutokset vahvistaa Kuopion kaupunginvaltuusto ja vahvistetut päätökset toimitetaan maistraattiin. Maistraatti...

  Cities
  SHP
  TAB

  Koko Suomen rakennusten osoitetiedot sisältävät väestötietojärjestelmästä poimitut rakennusten tiedot: pysyvä rakennustunnus, rakennusluokka ryhmiteltynä kahteen luokkaan asuin-/toimitilarakennus tai tuotanto-/muu...

  Country
  7-ZIP
  OPT
  PDF
  XLSX

  The City of Vantaa information systems register describes the city’s information systems as required by the Act on the Openness of Government Activities (621/1999). Taking data security into account, the following...

  Cities
  XLSX

  Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

  Person
  CSV

  Parliamentary elections in 2015 from Helsinki’s perspective, regional differences in voter turnout and support for parties. Tables in the dataset -Voter turnout at the parliamentary elections in Helsinki and Finland...

  Cities
  XLS

  Aineisto sisältää luettelon Turun kaupungin tietojärjestelmistä. Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on ISO-8859-15. Jos kenttä sisältää puolipisteitä tai...

  Cities
  CSV

  This dataset provides statistics on the city finances and personnel in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Profit and loss account of the City of Helsinki City of Helsinki profit and loss accounts in public...

  Cities
  XLS
  XLSX

  This dataset provides statistics on the major northern cities in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Area and population density Population and population projection Population by age Vital statistics...

  Cities
  XLS
  XLSX

  This dataset provides statistics on justice and public safety in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Offences registered to the police in Helsinki Police District Clearing of offences registered in the...

  Cities
  XLS
  XLSX

  This dataset provides statistics on elections in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Municipal elections Parliamentary elections Presidential elections EU Parliament elections

  Cities
  XLS
  XLSX

  Joukahainen is a database of Finnish vocabulary provided in XML format. It can be used for development of linguistic software such as proofreaders and search engines.

  Person
  XML

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Cities
  JSON
  PXWEB

  The City of Kauniainen’s purchases of services, materials, supplies and goods, rents paid, other expenses and acquisitions of fixed assets since 2014. The data has been extracted from the electronic processing system...

  Cities
  XLSX

  Valtionhallinnon merkittävistä kehityshankkeista kerätään tietoja yhteiseen hankesalkkuun. Salkkuun tulee viedä vähintään sellaiset kehityshankkeet, jotka sisältävät tietojärjestelmien kehittämistä ja joiden...

  Country
  XLS

  Kuntalaisaloite.fi tarjoaa sovelluskehittäjien käyttöön avoimen rajapinnan, jonka kautta sovellukset voivat hakea tietoa kuntalaisaloitteista ohjelmallisesti.

  Country
  JSON, JSONP

  Kansalaisaloite.fi tarjoaa sovelluskehittäjien käyttöön avoimen rajapinnan, jonka kautta sovellukset voivat hakea tietoa kansalaisaloitteista ohjelmallisesti.

  Country
  JSON, JSONP

  Sähköisen asioinnin visio, toiminta- ja tietoarkkitehtuuri. Lyhennelmä, 4.6.2015.

  Country
  PPTX

  The City of Helsinki's environmental accounts are part of the city's environmental report. It describes the city's income, expenses and investments that have been generated primarily for environmental protection...

  Cities
  XLSX

  The City of Helsinki environment report is a joint report by the City Group that describes the implementation of the city's environmental objectives and the impact of its operations on the environment. The information...

  Cities
  XLSX

  Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia tarjoaa kattavan kokoelman suomenkielisiä nimiä ja niiden tieteellisiä vastineita. Ontologia sisältää lajinimistöä eri puolilta maailmaa sekä kattavan määrän puutarha- ja...

  Country
  HTML
  RDF
  JSON-LD