Filters

423 datasets found

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Cities
  PXWEB
  JSON

  Rajapinnan kautta julkaistaan fysikaalis -kemiallisia määrittelytuloksia Itämeren alueelta. Rajapinta on suunniteltu Baltic Nest Instituten (BNI) ylläpitämää Baltic Environmental Databasea (BED) varten. Käytetyt...

  Country
  JSON/REST

  Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus....

  Country
  JSON/REST

  Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden...

  Country
  JSON/REST

  Hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia ovat Suomen kunnat, maakunnat, vesistöt,...

  Country
  JSON/REST

  Suitable areas for solar panels in the Helsinki metropolitan area. The data indicates potential locations for solar panels. The data presents suitable areas for solar panels. A roof section is suitable for solar...

  Cities
  SHP

  The material describes the heat loss from the roofs of Helsinki. Thermal radiation detected on the roofs of buildings is presented in 30 cm pixels. The roofs of Helsinki were photographed using a thermographic camera...

  Cities
  WMS

  The data contains the photovoltaic production potential calculated per building, provided that the entire area suitable for solar panels is covered with solar panels. When calculating the annual electricity production...

  Cities
  WMS
  SHP
  WFS

  In the dataset, the land area is classified into impermeable surfaces such as streets and buildings, vegetation of different heights, open rock, and bare ground. It is used for example in stormwater management,...

  Cities
  WMS
  WFS

  Upward direct or reflected lighting (nW/cm2/sr) at night in the Helsinki metropolitan area. The images were taken in May 2014. The data was completed in the Decumanus project and it was produced by Eurosense, a...

  Cities
  WMS
  SHP
  WFS

  The dataset shows the industry noise zones involved in the study calculated with the noise indicators Lden and Lnight according to the Environmental Noise Directive. The noise level for the entire day, i.e. the...

  Cities
  WFS

  Monthly and annual averages of air pollutants in the Helsinki metropolitan area, concentrations comparable to standards, maximum hourly values and data on the temporal representativeness of monitoring.

  Cities
  XLSX

  Paimion pilaantuneet maat kohteina: selvitetyt, puhdistetut.

  Cities
  WMS
  XML

  Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. Tarkempi kuvaus pintavedenlaadun...

  Country
  JSON/REST

  The City of Helsinki's environmental accounts are part of the city's environmental report. It describes the city's income, expenses and investments that have been generated primarily for environmental protection...

  Cities
  XLSX

  The City of Helsinki environment report is a joint report by the City Group that describes the implementation of the city's environmental objectives and the impact of its operations on the environment. The information...

  Cities
  XLSX

  Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia tarjoaa kattavan kokoelman suomenkielisiä nimiä ja niiden tieteellisiä vastineita. Ontologia sisältää lajinimistöä eri puolilta maailmaa sekä kattavan määrän puutarha- ja...

  Country
  HTML
  RDF
  JSON-LD

  The material contains the air quality indices of HSY’s air quality monitoring sites on an hourly basis. The air quality index divides air quality into five different classes, from good to very poor. The index classes...

  Cities
  XLSX

  The material covers basic data on water utility operations and resulting indicators. The data is submitted annually to the information system of the Finnish Water Utilities Association (FIWA). The material includes...

  Cities
  XLSX

  A household mixed waste composition study in the Helsinki metropolitan area is carried out every three years. The results are presented in averages and by property group as well %-share and kg/property/resident. The...

  Cities
  XLSX