Filters

425 datasets found

  The material contains the air quality indices of HSY’s air quality monitoring sites on an hourly basis. The air quality index divides air quality into five different classes, from good to very poor. The index classes...

  Cities
  XLSX

  A household mixed waste composition study in the Helsinki metropolitan area is carried out every three years. The results are presented in averages and by property group as well %-share and kg/property/resident. The...

  Cities
  XLSX

  This dataset contains emissions data of the Helsinki metropolitan area's district heating by production method (by power plant and heating plant) and by sector (households, services and public sector, industry) in...

  Cities
  XLSX

  The material contains information on greenhouse gas emissions from traffic in the Helsinki metropolitan area by mode of transport (passenger cars, vans, buses, trucks, motorcycles, ships and boats, and rail transport)...

  Cities
  XLSX

  The dataset contains information on energy consumption in the Helsinki metropolitan area and separately in the cities of the Helsinki metropolitan area by sector (district heating, oil heating, electric heating,...

  Cities
  XLSX

  The data contains information on usage-based greenhouse gas emissions in the Helsinki metropolitan area and separately in the cities of the Helsinki metropolitan area by sector (district heating, oil heating, electric...

  Cities
  XLSX

  Responses to the customer survey conducted annually by HSY, question 11: "Which of the following types of waste do you sort yourself and how regularly?", years 2007-2017. The survey examines the behaviour of the...

  Cities
  XLSX

  The dataset includes the answers to the Nice city centre for visitors survey. The data was collected between 17 September and 19 October 2014. The survey received nearly 1,800 map comments. Among other things, the...

  Cities
  XLSX

  Global Biodiversity Information Facility:n (GBIF) jakamaa eliölajien havainto- ja esiintymistietoa Suomesta. Palvelussa on saatavilla satoja erillisiä eri tahojen julkaisemia tietoaineistoja, jotka sisältävät...

  Country

  Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko...

  Country
  PDF
  CSV

  Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto. Sisältää karttoja ja tilastotietoja putkilokasvien levinneisyydestä Suomessa. Lisätietoa: https://kasviatlas.fi/tietoja/

  Country
  PNG
  JSON

  Oulun kaupungin ajankohtaisia uutisia, tiedotteita ja tapahtumia rss-muodossa.

  Cities
  XML

  Happamat sulfaattimaat 1:250 000 -tietotuotteessa kuvataan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys karttapohjalla luokiteltuna neljään luokkaa; Suuri, Kohtalainen, Pieni ja Hyvin pieni. Kartat perustuvat...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Kalliogeokemian aineisto sisältää 57 alkuaineen usealla eri menetelmällä mitatut kokonais- ja osittaispitoisuudet Suomen kallioperässä. Aineisto kattaa koko Suomen ja koostuu geologikairalla otetuista 6544 näytteestä....

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) reaalikomponenttikartta harmaasävy- ja väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin...

  Country
  ECW

  Kallioperän 1:1000 0000 aineisto valmistui vuonna 1997 tarkoituksena koota viimeisin kallioperätieto yhteen ja tuottaa siitä painettava kartta. Suomen kallioperäkartta - Berggrunds-karta över Finland Bedrock map of...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta laskettu näennäinnen ominaisvastus joka on interpoloitu 50m x 50m solukokoon ja esitetty väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan...

  Country
  ECW

  Sisältää 1 km x 1 km aeromagneettisen anomaliaverkoston, joka on tuotettu GTK:ssa vuosina 1951-1972 ensimmäisen kansallisen aeromagneettisen tutkimusohjelman puitteissa. Anomalia arvot on muutettu absoluuttisiksi...

  Country
  GEOSOFT XYZ

  Aerosähkömagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) imaginäärikomponenttikartta harmaasävy- ja väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan...

  Country
  ECW

  Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) kalium (punainen)- torium (vihreä) - uraani (sininen)-kartta rgb-kuvana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan...

  Country
  ECW