Filters

422 datasets found

  Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology-Europe -projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the...

  Country

  Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) toriumkartta väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina...

  Country
  ECW

  Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) kaliumkartta väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina...

  Country
  ECW

  Aeromagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) magneettinen anomalikartta harmaasävyesityksenä. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka...

  Country
  ECW

  1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948–2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen...

  Country
  SHP (ESRI SHAPE)

  Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000 – 1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 sisältää maankäytön suunnitteluun, maankamaran raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, ympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Kartoitusmittakaava on...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Maaperä 1:1 000 000 esittää maaperää syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina kerrostumina. Kerrostumaluokkina kuvataan kallioperän paljastumia, syntytavaltaan erilaisia maaperäkerrostumia ja –muodostumia....

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköpolygonitasosta ja...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Tampereella sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Aineisto on muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa myös WMS- ja WFS-palveluna....

  Cities
  CSV
  SHP
  JSON
  GML
  KML

  The register of public areas (YLRE) is a system of the Helsinki Urban Environment Division that contains information about the city’s street and green areas. The dataset is maintained for the use of the division and...

  Cities
  WFS

  The City of Helsinki Urban Environment Division manages the city’s public areas and gives the necessary landowner’s consent for the land use of public areas (e.g. construction, installation of structures, events,...

  Cities
  WMS
  WFS

  The dataset includes the answers to the Helsinki 2050 survey related to the preparation of the Helsinki Master Plan. The dataset was collected between 4 November and 9 December 2013. A total of 4,671 respondents...

  Cities
  XLSX
  CSV
  KML

  The API is currently not in use due to renewal of the information system. The renewed API is scheduled to be published in 2024. An API to the City of Helsinki digital feedback system. The API allows requesting service...

  Cities
  JSON
  XML

  Solar energy map of Espoo. The report analysed the amount of solar radiation falling on the roof surfaces of all buildings in Espoo. The analysis was carried out using a three-dimensional model based on laser scanning...

  Cities
  GEOTIFF

  The geoenergy map portrays the suitability of soil and bedrock for geoenergy production. The map is based on soil maps of the City of Espoo, soil and bedrock data of the Geological Survey of Finland, map data of the...

  Cities
  WMS
  GEOTIFF

  Environmental permits in the City of Helsinki. The Environmental Protection Act defines the activities that require an environmental permit. The Environmental Protection Decree, on the other hand, determines whether...

  Cities
  XLSX

  The data includes traffic noise zones in the Helsinki metropolitan area (Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen). The dataset contains a breakdown of road and rail traffic noise zones, as well as day and night times....

  Cities
  SHP

  The Service Map is an open information channel on the service points and services offered by the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. The Service Map helps the inhabitants of the municipality find current...

  Cities
  CSV
  JSON
  WFS