Åland - Fornlämningar WMS

Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland.

De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000.

Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

API resources

Additional Info

Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
API maintainer Ålands Landskapsregering
API maintainer email Ålands Landskapsregering
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 15.05.2023