Ålands maritima kulturarv WMS

I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt)

Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020).

Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

API resources

Additional Info

Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
API maintainer Ålands landskapsregering
API maintainer email Ålands landskapsregering
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 15.05.2023