Traficomin avoin WMS

Palvelun kautta on saatavilla seuraavat aineistot (suluissa tekninen nimi):

Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) ei saatavilla tällä hetkellä Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Suomen valtakunnanraja merellä (Ahti_Limit_L) Talousvyöhyke (ExclusiveEconomicZone_A) Talousvyöhykkeen ulkoraja (ExclusiveEconomicZone_L) Sisäisten aluevesien ulkoraja (StraightTerritorialSeaBaseline_L) Aluemeren ulkoraja (TerritorialSeaArea_L) Aluemeri (TerritorialSeaArea_A) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Sulkuportti (Gate_L) Luotsinkohtauspaikka (PilotBoardingPlace_P) Radioilmoituspiste (Rdocal_P) Ilmoittautumislinja (Rdocal_L) VTS-alue (VTSArea_A)

API resources

Additional Info

Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport and Communications Agency Traficom
API maintainer Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
API maintainer email Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Last modified 26.03.2024
Show change log
Created on 15.05.2023