Datasets

Filters

2,338 datasets found

  Most of the theses of Turku University of Applied Sciences can be freely read from the joint database of Finnish Universities of Applied Sciences, Theseus. This dataset contains collected metadata from the...

  Education - Research
  .CSV
  CSV
  JSON

  Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan. Saaristoluokituksen päätavoite on tunnistaa ja luokitella Suomen saaristoalueet ja...

  Country

  Vuoden 2018 virkistys- ja viheralueet -teema sisältää seuraavat aineistot: Lähivirkistykseen soveltuvat alueet, joiden pinta-ala on vähintään 1.5 hehtaaria. Mitä suurempi pinta-ala on, sitä paremmin...

  Country

  Vuoden 2012 virkistys- ja viheralueet -teema sisältää seuraavat aineistot: Lähivirkistykseen soveltuvat alueet, joiden pinta-ala on vähintään 1.5 hehtaaria. Mitä suurempi pinta-ala on, sitä paremmin...

  Country

  Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavahakemistokartta, jossa on esitetty asemakaavojen...

  Country
  WMS
  WFS

  Harmonized Landsat satellite image mosaic timeseries The purpose of this data is to provide harmonized dataset of yearly satellite image mosaics based on Landsat imagery and starting from year 1984. Both yearly...

  Country

  Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology Europe –projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the...

  Country

  My Espoo on the map resident survey was carried out in the fall of 2020. About 6,600 Espoo residents from different parts of the city responded to the survey. Respondents made approximately 70,000 entries and comments...

  Cities
  GPKG

  In the soil map, the soil is mapped to a depth of about one metre. The soil map does not provide information on soil layers deeper than this. The soil mapping was carried out at a scale of 1:2 000 or 1:10 000, so the...

  Cities
  WFS
  WMS

  Vantaa's control points on a map. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in the map service by searching for 'Benchmarks', or by clicking here. API address: WMS:...

  Cities
  WFS
  WMS

  Vantaa elevation model from 2008. The elevation model shows the height of the ground using shading and colouring. The colour scale and elevation figures can be found in the top right corner of the image. The material...

  Cities
  WMS

  Various historical maps of Vantaa. For more information on the different maps, see the Descriptions of layers list. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the levels in the map...

  Cities
  WMS

  Responsibilities for street maintenance in Vantaa and functional classes of streets. Coordinate systems: Maintained in ETRS-GK25 (EPSG:3879) API address: WMS:...

  Cities
  WMS

  City map presentation produced from the MATTI system of Vantaa. It can be zoomed in and out of the entire map of Vantaa to a single plot map. The city map consists of several levels of detail. The most detailed level...

  Cities
  WMS

  City of Vantaa light traffic route centre lines, including not only pedestrian and cycle paths, but also fitness tracks and outdoor trails. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find...

  Cities
  WFS
  WMS

  The property map contains the identifiers and boundaries of properties, parcels, rental areas and concession units on the map. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in...

  Cities
  WFS
  WMS

  The index map and regulations of the current status plans of the City of Vantaa. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in the map service by searching for 'City plans...

  Cities
  WFS

  A soil investigation is an analysis of the properties of the soil in the construction area. The investigation results will be used to draw up a foundation plan or a statement on the type of foundation. Depending on...

  Cities
  WMS

  Constructability map commissioned by Geotekniikka for the Vantaa area for 2022. The constructability map shows constructability classes, special areas that are highly unsuitable for construction, such as riverbed...

  Cities
  WMS

  Aineisto sisältää tiedot Varsinais-Suomen hyvinvointialueen materiaalien ja palveluiden ostoista vuodelta 2023. Yksityishenkilöiltä tehdyt ostot on poistettu aineistosta.

  Public service
  XLSX
You can also access this registry using the API (see API Docs).