Datasets

Filters

2,338 datasets found

  Most of the theses of Turku University of Applied Sciences can be freely read from the joint database of Finnish Universities of Applied Sciences, Theseus. This dataset contains collected metadata from the...

  Education - Research
  CSV
  .CSV
  JSON

  Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavahakemistokartta, jossa on esitetty asemakaavojen...

  Country
  WFS
  WMS

  Harmonized Landsat satellite image mosaic timeseries The purpose of this data is to provide harmonized dataset of yearly satellite image mosaics based on Landsat imagery and starting from year 1984. Both yearly...

  Country

  Suomen pintageologiakartta tehtiin OneGeology Europe –projektia varten digitoimalla Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 vuodelta 1993 ja liittämällä siihen aineistoa Fennoskandian kilven kartasta (Geological map of the...

  Country

  My Espoo on the map resident survey was carried out in the fall of 2020. About 6,600 Espoo residents from different parts of the city responded to the survey. Respondents made approximately 70,000 entries and comments...

  Cities
  GPKG

  The index map and regulations of the current status plans of the City of Vantaa. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in the map service by searching for 'City plans...

  Cities
  WFS

  Various historical maps of Vantaa. For more information on the different maps, see the Descriptions of layers list. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the levels in the map...

  Cities
  WMS

  Responsibilities for street maintenance in Vantaa and functional classes of streets. Coordinate systems: Maintained in ETRS-GK25 (EPSG:3879) API address: WMS:...

  Cities
  WMS

  City map presentation produced from the MATTI system of Vantaa. It can be zoomed in and out of the entire map of Vantaa to a single plot map. The city map consists of several levels of detail. The most detailed level...

  Cities
  WMS

  City of Vantaa light traffic route centre lines, including not only pedestrian and cycle paths, but also fitness tracks and outdoor trails. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find...

  Cities
  WMS
  WFS

  The property map contains the identifiers and boundaries of properties, parcels, rental areas and concession units on the map. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in...

  Cities
  WMS
  WFS

  In the soil map, the soil is mapped to a depth of about one metre. The soil map does not provide information on soil layers deeper than this. The soil mapping was carried out at a scale of 1:2 000 or 1:10 000, so the...

  Cities
  WMS
  WFS

  Vantaa's control points on a map. The material can be viewed on the city of Vantaa map service: You can find the level in the map service by searching for 'Benchmarks'. API address: WMS:...

  Cities
  WMS
  WFS

  Vantaa elevation model from 2008. The elevation model shows the height of the ground using shading and colouring. The colour scale and elevation figures can be found in the top right corner of the image. The material...

  Cities
  WMS

  A soil investigation is an analysis of the properties of the soil in the construction area. The investigation results will be used to draw up a foundation plan or a statement on the type of foundation. Depending on...

  Cities
  WMS

  Constructability map commissioned by Geotekniikka for the Vantaa area for 2022. The constructability map shows constructability classes, special areas that are highly unsuitable for construction, such as riverbed...

  Cities
  WMS

  Aineisto sisältää tiedot Varsinais-Suomen hyvinvointialueen materiaalien ja palveluiden ostoista vuodelta 2023. Yksityishenkilöiltä tehdyt ostot on poistettu aineistosta.

  Public service
  XLSX

  Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa...

  Country
  HTML

  Vahvistettu maakuntakaava kattaa Uudenmaan alueen ennen Itä-Uudenmaan kuntien liittymistä maakuntaan. Se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle...

  Region

  Suomen kalliogeokemian tietokannan aineisto kuvaa pää- ja hivenalkuaineiden pitoisuuksia Suomen kallioperässä. Kaikkiaan 6544 näytteestä analysoitiin 57 alkuaineen kokonais- ja osittaispitoisuudet usealla eri...

  Country
You can also access this registry using the API (see API Docs).