D-luokan matkustaja-aluksen liikennöimän merialueen rajat

Sisältää viivamuotoisen aineiston, joka kuvaa D-alueen ulkorajaa ja D-alueeseen kuuluvia reittejä. D-alueen muodostavat alueet, jotka jäävät rantaviivan ja ulkorajan väliin sekä reitit Kotka-Kaunissaari, Kotka-Haapasaari ja Kotka-Rankki. Henkilöluettelolain mukaisesti pienten matkustaja-alusten matkustajien henkilötietoja ei tarvitse ilmoittaa Nautilus-palveluun, jos alus liikennöi alle tunnin kestävän matkan D-alueella ja satamien välinen matka kestää alle tunnin.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport and Communications Agency Traficom
Maintainer email
  1. copyright@traficom.fi
Last modified 14.06.2024
Show change log
Created on 13.06.2024