ELY-keskusten poikkeamispäätökset


Aineisto sisältää Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen tekemät poikkeamispäätökset. Aineiston ylläpito on ELY-keskuksissa päättynyt poikkeamistoimivallan siirtyessä kokonaan kuntiin 2016. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto käsittää valtaosin vuonna 2000 voimaantulleen maakäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia asioita, mutta osa on saatettu ratkaista sitä ennen voimassa olleen rakennuslain mukaan. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU). Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Ajallinen ja sijainnillinen kattavuus vaihtelee ELY-keskuksittain. Aineisto kuvaa päätösten tilannetta poimintahetkellä 19.9.2017.

Käyttötarkoitus: Tuetaan maankäyttö- ja rakennuslain tehtävien suorittamista ja eri osapuolet saavat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta.

Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/GISALU.pdf

Aineisto on Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen omien päätösaineistojen perusteella tuottamaa. Aineistoa käytetään muun muassa erilaisissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Aineisto on käytettävissä kokonaisuudessaan ELY-keskuksissa ja ympäristöhallinnossa paikkatietojärjestelmän kautta. Muille käyttäjille aineisto on katseltavissa sekä ladattavissa valtakunnallisena aineistona rajatulla tietosisällöllä ympäristöhallinnon internet palveluissa. ELY-keskukset ovat vastuussa oman alueensa aineistojen tuottamisesta ja päivittämisestä GISALU-järjestelmän avulla. ELY-keskukset digitoivat aineiston paikkatiedoksi GISALU-järjestelmään ArcGis-paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-fi/avoin_tieto/kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Geographical coverage
Update frequency
Valid from 01.01.1954
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Suomen ympäristökeskus
  Maintainer email alu_tuki@ymparisto.fi
  Maintainer website https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus