Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä sisältää Etelä-Karjalan voimassa olevat maakuntakaavat (3 kpl): Etelä-Karjalan maakuntakaava (kokonaismaakuntakaava, voimaan 21.12.2011), Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava (Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne, voimaan 19.10.2015) ja Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta (voimaan 6.9.2023). Kaavojen tarkastelumittakaava on 1:100 00 (= virallinen mittakaava). Viralliset kaava-asiakirjat: Kaavaselostus, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakartat pdf-muodossa ovat luettavissa ja ladattavissa Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla: https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/ kunkin maakuntakaavan alasivuilta. Rajapinnassa (WMS) kaava-aineisto on visualisoitu HAME-tietomallin mukaan, joka voi poiketa virallisten maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Etelä-Karjalan liitto
Maintainer email
  1. susanna.mantykoski@ekarjala.fi
Last modified 21.11.2023
Show change log
Created on 07.04.2020