Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa

Additional Info

From the dataset abstract

Loppuraporttiin on koottu kokemukset Kansalaisen asiointitilin hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisvaatimukset turvalliselle viestinvälitykselle. Pilotointikokemukset on koottu SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa.

Source: Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage 01.01.2017 - 31.12.2017
Data last updated 25 February 2016
Metadata last updated 25 February 2016
Created 25 February 2016
SHA256 -