Happamat sulfaattimaat 1:250 000


Happamat sulfaattimaat 1:250 000 -tietotuotteessa kuvataan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys karttapohjalla luokiteltuna neljään luokkaa; Suuri, Kohtalainen, Pieni ja Hyvin pieni. Kartat perustuvat maastotutkimuksiin, laboratorioanalyysien tuloksiin ja mm. aerogeofysiikan aineiston ja maaperäkarttojen tulkintaan. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen havaintopisteillä esitetään sulfaattimaiden esiintyminen sekä sulfidikerroksen esiintymissyvyys maanpinnasta. Havaintopisteitä on kahta eri tyyppiä: tutkimuspisteet ja kartoituspisteet. Tutkimuspisteiltä on tehty yksityiskohtaisempi kuvaus ja niihin on linkitetty havaintotiedot sisältävä pistekortti. Pistekortin hyperlinkki on mukana myös havaintopisteen filegeodatabase-tasossa. 1:1 000 000 happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartalla esitetään kvantitatiivisen monimuuttujamallinnuksen avulla tehty tulkinta happamien sulfaattimaiden esiintymisalueista Suomessa.

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi: Happamat sulfaattimaat 1:250 000 © Geologian tutkimuskeskus 20xx

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. http://uusi.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Geologian tutkimuskeskus
Maintainer email
  1. geodata@gtk.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus