5 Excel files

URL: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/ksv/Helsingin_tuulivoimakysely_2015.zip

From the dataset abstract

Aineisto sisältää avoimella karttapohjaisella kyselyllä kerätyn aineiston tuulivoiman hyväksyttävyydestä Helsingissä. Kysely toteutettiin 15.6.–31.8.2015, ja siihen vastasi lähes 2 500 henkilöä. Kysely sisälsi tuulivoiman hyväksyttävyyteen liittyviä monivalintakysymyksiä, karttapaikannuskysymyksiä - niin tuulivoimalle soveltuvista kuin soveltumattomista sijainneista - sekä avovastausmahdollisuuden.

Avovastauksista on poistettu epäasiallinen kielenkäyttö, tunnistettavat henkilötiedot sekä vastaukset muihin vastauksiin yhdistävät id:t tietosuojan vuoksi.

Tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden raporttiin voi tutustua täällä: http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/uutiset/2015/tuulivoiman-sosiaalinen-hyvaksyttavyys-helsingissa-141015.pdf

Source: Helsingin tuulivoimakysely 2015

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
August 25, 2016
Created
August 25, 2016
Format
XLSX
License
CC-BY-4.0

Technical extra information

Name
5 pakattua Excel-tiedostoa
Size
3464000
Coordinate system
SHA256
-