Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Filters

88 datasets found

  Available Plots for Business of the City of Helsinki. The address of the WFS is: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs. Data can be found in layer Vapaat_yritystontit. The address of the WMS is:...

  Cities
  WFS
  WMS

  The dataset includes the water channels of Helsinki, i.e. rivers, streams, ditches, riverbeds and the pipelined sections of the biggest channels. The dataset was produced in 2022 based on multiple GIS datasets. See...

  Cities
  WFS
  WMS

  Helsinki Open Space Plan (VISTRA II), elaborated alongside the new City Plan, concretizes and visualizes the objectives outlined in the vision (VISTRA-VISIO) of 2013, aiming at a green network city. According to these...

  Cities
  WFS
  WMS

  Helsingin maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen maankäyttösuunnitelma, jolla varataan maanalaiset tilat kaupungin elintärkeisiin toimintoihin ja liikenteelle pitkällä aikatähtäimellä. Maanalainen yleiskaava...

  Cities
  WMS

  The data includes information on the locations of intersections with traffic lights and warning light. The data is an interface-format geographic dataset. Through the interface, the dataset is available almost in real...

  Cities
  WFS

  The dataset depicts the first World War-era fortifications, as well as some details of the fortifications. The data is based on a survey commissioned by the Public Works Department of the City of Helsinki in 1996 of...

  Cities
  WFS
  WMS

  The parking places in Helsinki have been digitised mainly for the area of the city centre and resident parking zones. The dataset includes, for example, data on the type of parking, any validity period, fee...

  Cities
  WFS

  Traffic Safety Survey for Citizens of Helsinki was open 1.9.-27.9.2020. The survey was made with Maptionnaire tool, which allows users to answer questions as well as map places. The data consists of Excel file and...

  Cities
  SHP
  XLSX

  This dataset provides the orthophotographs of Helsinki in GIS API from 1932 to present day. Additionally, photos from 1988, 1976, 1969, 1964, 1950, 1943 and 1932 are provided as image files. The Helsinki area is...

  Cities
  WMTS
  WMS
  TIFF

  Helsingin kaupunki teetti keväällä 2020 asukaskyselyn pyöräväylien ongelmakohteista. Karttakyselyllä haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä puuttuvista ja huonolaatuisista pyöräteistä sekä ongelmallisista...

  Cities
  SHP

  Aineisto sisältää Helsingin maa- ja vesialueet aluemuotoisina paikkatietokohteina. Maa-alueista on poistettu sillat ja pienet laiturit merialueelta ja lisätty ne vesimaskiin. Isot laiturit on luokiteltu maa-alueeksi:...

  Cities
  WFS
  WMS

  Nuuka open API is a channel for fetching the basic information and energy data of Helsinki’s utility and service properties. The property endpoints are useful for finding the desired property and the additional...

  Cities
  JSON

  Helsingin rinnevarjostekuva eli vinovalovarjostekuva on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto. Aineisto on tuotettu vuoden 2017 "maanpinnan piste" -laserkeilausaineistosta. Aineisto sisältää...

  Cities
  WMS

  Helsingin korttelit -aineisto on muodostettu Kaupunkimittauspalveluiden ylläpitämistä kaavayksiköistä, joiden olotila on "Voimassa", sekä kuntarekisterin ominaisuustiedoista. Korttelit muodostetaan yhdistämällä...

  Cities
  WFS

  Helsingin kaavayksiköt -aineisto sisältää tietoja voimassa olevien asemakaavojen kaavayksiköistä. Kaavayksikkö on asemakaavan pienin tiettyyn käyttötarkoitukseen varattu yksikkö. Se rakenteistaa asemakaavan...

  Cities
  WFS

  Aineiston tavoitteena on tunnistaa potentiaalisia uusia palvelujen ja toimintojen paikkoja Helsingin rantareitin varrella. Aineisto on kerätty sisäisen karttakyselyn avulla Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön...

  Cities
  WFS

  Maisemakulttuurikartassa on esitetty Helsingin keskeisimmät kulttuurimaisemakohteet, puistot, puutarhat ja maisemakokonaisuudet. Lähtökohtana on ollut yleiskaava 2002:n yhteydessä tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset,...

  Cities
  WFS

  Helsingin asemakaavakartat on kokoelma Helsingin kaupungin voimassa olevia ja kumoutuneita asemakaavoja. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään, mihin...

  Cities
  DGN

  Buildings and areas protected by detailed plans of the City of Helsinki.

  Cities
  WFS

  Ilmatieteen laitoksen tuottamat aineistot turvallisesta rakentamiskorkeudesta sekä suurimmasta arvioidusta merkitsevästä aallonkorkeudesta Helsingin alueelta. Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa,...

  Cities
  WFS