Survey of problems in bicycle ways in Helsinki


Helsingin kaupunki teetti keväällä 2020 asukaskyselyn pyöräväylien ongelmakohteista. Karttakyselyllä haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä puuttuvista ja huonolaatuisista pyöräteistä sekä ongelmallisista risteyksistä. Kyselyn tuloksia käytetään pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelman laatimiseen.

Kysely oli auki 23.3.-26.4.2020. Kysely toteutettiin karttakyselynä Maptionnaire-alustalla Ramboll Finland Oy:n toimesta.

Aineiston koordinaatisto on WGS84.

Vastaukset on anonymisoitu. Lisäksi avoimet vastaukset on poistettu kokonaan anonymiteetin turvaamiseksi.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-17-20.pdf
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Maintainer email
  1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Maintainer website https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
comments powered by Disqus